Nejnovější aktuality

Informace o MŠ

Mateřská škola je součástí integrované školy s právní subjektivitou - Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace, vznikla 1.7.1997 sloučením základní školy a mateřské školy.

Kontakt: +420 487 883 855 (tř. A), +420 487 883 852 (tř. B), +420 487 883 853 (tř. C)

                 +420 487 883 856 (kancelář), +420 725 179 892 (vedoucí učitelka)

E-mail: skolka@zszakupy.cz

Ředitel ZŠ a MŠ Zákupy Mgr. Čestmír Kopřiva
Vedoucí učitelka MŠ             Eva Šefčíková
Zástupkyně vedoucí učitelky  MŠ Bc. Pavla Králová

MŠ ZÁKUPY

Počet tříd:

třída A : smíšená (děti 3-4 leté) - Kuřátka
třída B : smíšená (děti 4-6leté)   - Motýlci
třída C : předškolní (děti 5-7leté) - Broučci

 

Kapacita MŠ: 75 dětí - 25 dětí na 1 třídu

Zaměstnanci MŠ

Klára Tomková učitelka třída A
Eva Šefčíková učitelka třída B
Dana Jersonová učitelka třída C
Hana Jeřábková učitelka třída A
Bc. Pavla Králová učitelka třída C
Bc. Sabina Baková učitelka třída B
Ladislava Strejčková uklízečka  
Hana Hlobeňová kuchařka  

Učitelky se střídají ve dvou směnách:

2 učitelky ranní služba

2 učitelky odpolední služba

 

 

Provoz MŠ

6:00 - 16:00 hod.

Ráno se děti scházejí nejpozději do 8:00 hod., kdy se MŠ uzamyká.
Přerušení provozu MŠ: vánoční prázdniny, letní prázdniny (5 týdnů). Během jarních prázdnin je provoz nepřerušen.

Předávání a vydávání dětí

Rodiče předávají děti přímo učitelkám do tříd nejpozději do 8 hod. Nelze nechávat děti samotné v šatně ani jinde v areálu MŠ. Pozdější příchody je třeba předem nahlásit. Učitelky vydávají děti pouze dospělým osobám, sourozencům a jiným nezletilým pouze na základě předem sepsané dohody s rodiči. Rodiče mají možnost vyzvednout si dítě již po obědě (předem nahlásí).

Přijímání dětí

Do mateřské školy jsou přijímány děti podle těchto kriterií:

1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 – školský zákon) s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná).
2. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Zákupy, které k 1. 9. daného školního roku dosáhne věku 3 let, podle data narození od věkově nejstarších.
3. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Zákupy, které do 31. 12. daného školního roku dosáhne věku 3 let, podle data narození od věkově nejstarších.
4. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Bohatice, Velenice a Lindava v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
5. Dítě, které do 31. 8. daného školního roku dosáhne věku 3 let, podle data narození, od věkově nejstarších.

Datum podání žádosti nemá vliv na rozhodování o přijetí.V průběhu školního roku se děti přijímají pouze v případě uvolněného místa podle uvedených kriterií.

K přijetí dítěte do MŠ je třeba:

  • řádně vyplnit Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • doložit Potvrzení lékaře o pravidelném očkování (součást žádosti)
  • řádně vyplnit Evidenční list pro dítě v MŠ

Na základě vyplněné žádosti je vyhotoveno "Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání", které potvrzuje ředitel školy.

Ukončení docházky do MŠ:

  •  na základě odhlášení ze strany rodičů
  •  při dlouhodobé neomluvené absenci - po předběžném upozornění a s rozhodnutím ředitele školy
  •  při neplacení úplaty za předškolní vzdělávání, při neplacení stravného - po předběžném upozornění a s rozhodnutím ředitele školy.

Úplata za předškolní vzdělávání

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023: 300,- Kč
Bezhotovostní platba převodem z bankovního účtu současně s platbou stravného nebo platba složenkou - vyřizuje vedoucí ŠJ.


MŠ NOVÉ  ZÁKUPY, č. p. 521 - odloučené pracoviště

Zahájení provozu: 6. 1. 2014

Provoz:  6:30 - 16:00 hod.

Kontakt

Telefon: 702 023 502

E - mail: skolka.nz@zszakupy.cz

Počet tříd:

třída D : smíšená (děti 3-4 leté) - Berušky
třída E : smíšená (děti 4-7leté)   - Sluníčka
 

Zaměstnanci

Vedoucí učitelka:  Iva Mužíková

Učitelky: Jana Skočíková, Klára Korousová, Stella Šinková

Uklízečka:  Kateřina Wohlrábová

Kuchařka: Nina Gabrielová

 

Koncepční záměry školky na období 2021 - 2024