Informace k průběhu zápisu pro školní rok 2021/2022 a oznámení o vydání rozhodnutí

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás informovali o postupu, kterým bude v tomto školním roce probíhat zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022.

Zápis organizujeme bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.
Termín zápisu stanovila naše škola na období od 6.4. do 30.4.2021.

Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podávávají rodiče těmito způsoby:

  • datovou schránkou (ye8cp64)
  • e-mailem s elektronickým podpisem (skola@zszakupy.cz)
  • poštou (ZŠ a MŠ Zákupy, Školní 347, Zákupy 471 23)
  • odevzdáním do schránky na budově školy (po předchozím upozornění na tel. 487 883 843)
  • při osobní konzultaci (nutno domluvit termín konzultace na tel. čísle 487 883 844)

Zvolte prosím jednu z možností dle Vašich technických možností.

Součástí žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání jsou tyto vyplněné a podepsané formuláře: 01 - Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, 02 - Zápisní list žáka ZŠ a MŠ Zákupy. K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.

Odklad školní docházky: rodiče žádají prostřednictvím formuláře 03 - Žádost o odklad povinné školní docházky.  K žádosti je nutné doložit doporučení ŠPZ (PPP, nebo SPC) a doporučení lékaře. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. Pokud zákonný zástupce nemůže v termínu 6. – 30.4. 2021 doložit k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a rozhodnutí bude vydáno až po doložení doporučení ŠPZ a lékaře. Příslušná doporučení musí být škole doložena do 30.5.2021.

Žádosti podávejte od úterý 6. dubna do pátku 30. dubna 2021 do 12:00 hodin.

Po podání žádosti bude Vašemu dítěti přidělené registrační číslo, které zašleme na Váš e-mail. O přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na dveřích hlavní budovy a současně na webových stránkách školy: https://www.zszakupy.cz/pro-rodice/zapis-do-prvnich-trid .

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn oběma způsoby alespoň po dobu 15 dnů. Předpokládaný den zveřejnění přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 5.5.2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

V červnu se uskuteční schůzka rodičů žáků přijatých do ZŠ, termín upřesníme dle vývoje situace.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2021/2022:
1. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové základní školy - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná).
2. Žáci s místem trvalého pobytu na území jiných obcí do naplnění kapacity.
(Plánovaný počet tříd 1.ročníku: 2; počet žáků, které bude škola do těchto tříd přijímat: 60.)

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na ředitele školy (kopriva@zszakupy.cz nebo na tel. 487 883 841).

V Zákupech 19.3.2021                                                                      Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ Zákupy

 

 

 

Formuláře