Informace k zápisu pro školní rok 2024/2025

Zápis se uskuteční ve středu 10.4.2024 od 14:00 hodin do 17:00 hodin.

K zápisu se dostaví děti, které k 1. 9. 2024 dokončí šestý rok věku a nechodí ještě do školy.

S sebou rodiče přinesou: občanský průkaz a rodný list dítěte.

Odklad povinné školní docházky: není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud požadované posudky budete mít  (odborný nebo dětský lékař; školské poradenské zařízení), doložte je škole co nejdříve po jejich obdržení. Přineste je do kanceláře zástupce ředitele školy. 

V červnu se uskuteční schůzka rodičů žáků přijatých do ZŠ, termín upřesníme. 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2024/2025:

1. Žáci s místem trvalého pobytu ve společném školském obvodu základní školy - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná) a území obce Bohatice.
2.  Žáci s místem trvalého pobytu na území obcí Velenice a Lindava. 
3.  Žáci s místem trvalého pobytu na území jiných obcí do naplnění kapacity.
(Plánovaný počet tříd 1.ročníku: 2; počet žáků, které bude škola do těchto tříd přijímat: 60.)

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na ředitele školy (kopriva@zszakupy.cz nebo na tel. 487 883 841).

V Zákupech 4.3.2024                                                                Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ Zákupy

 

 

 

Formuláře