Zahájení školního roku 2022-2023

Zahájení školního roku 2022-2023

Vážení rodiče,

dovolte mi přednést Vám pár základních informací týkající se nového školního roku.

  • Rozpis rozdělení dětí do tříd u vstupu do MŠ
  • Po příchodu k MŠ zazvoňte na příslušnou třídu dle rozpisu zvonění na dveřích MŠ. Ohlaste se jménem dítěte do mikrofonu. Učitelka Vám poté otevře telefonem. NEVPOUŠTĚJTE DO MŠ NIKOHO JINÉHO! Po vstupu do MŠ si vydezinfikujte ruce (dezinfekce u nástěnky hradu).
  • Dítě předávejte učitelce do třídy až po použití WC a řádném umytí rukou.
  • Nedávejte dětem do MŠ hračky.
  • Děti s příznaky respiračního onemocnění do MŠ nepřijmeme.
  • Pokud má dítě alergii, přineste potvrzení od lékaře.
  • Při vyzvedávání dítěte (po obědě i po odpolední svačině) opět zvoňte na příslušnou třídu dle rozpisu na dveřích MŠ.

 

Změna provozní doby MŠ: 6:00 – 16:00 hodin.

 

Úprava cen stravného od 1.9.2022

Ceny stravy v MŠ (celodenní stravné)

MŠ, 3 – 6 let               46,-Kč     záloha 970,- Kč        

MŠ, 7 – 10 let             49,-Kč     záloha 1.090,- Kč

Upravte si prosím v bance trvalou platbu stravného.

K záloze za stravné připočtěte úplatu za předškolní vzdělávání  – 300,-Kč. Školné neplatí děti předškolního věku, které v daném kalendářním roce do 31. 8.  dovrší 5 let.

Veškeré informace týkající se stravného směřujte na vedoucí školní jídelny p. Vosáhlovou Janu, kontakt tel. 487 883 851, mob. 721 746 303, e-mail: vedoucisj@zszakupy.cz

 

 Rodičovská schůzka proběhne v úterý 6. 9. 2021 v 16:00 ve třídě C.

 

Přejeme všem krásný začátek nového školního roku plný radosti [smiley]

Autor: Eva Šefčíková
Publikováno: 01.09.2022
Třída: MŠ Školní