Pronájem malé tělocvičny

1 hodina 350 Kč ( TJ Zákupy 280 Kč)
 
V rámci sportovních soustředění a táborů cena dohodou.
 

Pronájem sportovní haly

1 hodina 500 Kč ( TJ Zákupy 380 Kč)
 
V rámci sportovních soustředění a táborů cena dohodou.
 

Pronájem hřiště s UMT

1 hodina 100 Kč (šatny a umývárny + 60 Kč)
 
V rámci sportovních soustředění a táborů cena dohodou.
 

Pronájem stadionu

volejbalové kurty 80 Kč/h
fotbalové hřiště 700 Kč/h
Pro oddíl kopané TJ Zákupy 13 000 Kč za jedno čtvrtletí kalendářního roku.
V rámci sportovních soustředění a táborů cena dohodou.
 

Ubytování - ubytovna

1 den 291 Kč/osoba, bez poplatku MÚ 270 Kč/den

 

Pronájmy učeben

učebna 1 hodina 100 Kč

počítačová učebna 1 hodina 150 Kč

Pro vzdělávací akce cena dohodou.
 

Školní jídelna

pronájem jídelny 250 Kč/h
pronájem kuchyně 500 Kč/h
 
 
Poplatky vybírá správce ubytovny a sportovního areálu, vedoucí ŠJ a účetní ZŠ.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.