Pronájem malé tělocvičny

1 hodina 250 Kč ( TJ Zákupy 200 Kč; tenis, badmington, nohejbal 200 Kč) )
 
V rámci sportovních soustředění a táborů cena dohodou.
 

Pronájem sportovní haly

1 hodina 420 Kč ( TJ Zákupy 300 Kč; tenis, badmington, nohejbal 300 Kč )
 
V rámci sportovních soustředění a táborů cena dohodou.
 

Pronájem hřiště s UMT

1 hodina 100 Kč (šatny a umývárny + 60 Kč)
 
V rámci sportovních soustředění a táborů cena dohodou.
 

Pronájem stadionu

volejbalové kurty 80 Kč/h
fotbalové hřiště 700 Kč/h
Pro oddíl kopané TJ Zákupy 11 500 Kč za jedno čtvrtletí kalendářního roku.
V rámci sportovních soustředění a táborů cena dohodou.
 

Ubytování - ubytovna

1 den 250 Kč/osoba, bez poplatku MÚ 230 Kč/den

 

Ubytování ve škole

1 den 90 Kč/osoba
 
Pronájem počítačové učebny
1 hodina 120 Kč
 
Pro vzdělávací akce cena dohodou.
 

Školní jídelna

pronájem jídelny 150 Kč/h
pronájem kuchyně 300 Kč/h
 
 
Poplatky vybírá správce ubytovny a sportovního areálu, vedoucí ŠJ a účetní ZŠ.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.