Informace o přijímacím řízení do středních škol pro školní rok 2018/2019

31. října 2018

Termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů pro obory vzdělání
s talentovou zkouškou.

30. listopadu 2018

Termín pro předání přihlášky ke vzdělávání v oborech s talentovou zkouškou řediteli střední školy do všech forem vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

od 2. do 15. ledna 2019

Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.

od 15. do 31. ledna 2019

Talentové zkoušky v konzervatořích. Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.

31. ledna 2019

Termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů.

1. března 2019

Termín pro předání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do denní formy vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

1. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro první kolo přijímacího řízení do středních škol ve školním roce 2018/2019:

12. 4. 2019 pro 4leté obory vzdělání včetně nástavbového studia,
16. 4. 2019 pro 6leté a 8leté obory vzdělání (gymnázia).
 

2. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro první kolo přijímacího řízení do středních škol ve školním roce 2018/2019:

15. 4. 2019 pro 4leté obory vzdělání včetně nástavbového studia
17. 4. 2019 pro 6leté a 8leté obory vzdělání (gymnázia).

náhradní termín:

13. 5. 2019,
14. 5. 2019.
 

Přihlášky :
Pro první kolo přijímacího řízení lze podat až 2 přihlášky na 2 střední školy. Formulář přihlášky obdrží žáci ve škole.

Kritéria přijímacího řízení:  stanovuje ředitel SŠ do konce ledna 2019 (u oborů s talentovou zkoušou do konce října 2018).

Výsledky:  ředitel SŠ ukončí hodnocení přijímací zkoušky do 3 pracovních dnů a zveřejní ne webu školy výsledky přijímacího řízení. Proti rozhodnutí lze podat do 3 pracovních dnů odvolání.

Zápisový lístek:  Potvrzuje úmysl vzdělávat se v dané SŠ. Uchazeč získá pouze jeden. Vydává jej ředitel základní školy. Zápisový lístek odevzdá uchazeč řediteli vybrané střední školy do 10 pracovních dnů od dne vydání rozhodnutí o přijetí.
 

Další informace na webu:

Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje: www.edulk.cz

Systém ISA: www.infoabsolvent.cz

Průvodce světem povolání: www.techyes.info, www.risa.cz

Prezentace středních škol: www.nuov.cz, www.uiv.cz, www.vzdelavani.cz

Metodika výběru povolání - Integrovaný systém typových pozic : www.istp.cz

Informace o stavu zaměstnanosti v ČR a regionech: www.czso.cz

 

Metodické materiály k přijímacímu řízení na SŠ - stručný průvodce

http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=uoU6MNlnyDo%3d&tabid=160&mid=756

http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=3nhdpbGwJc0%3d&tabid=160&mid=756