Výsledky zápisu žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021:

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
minulý týden skončila na naší škole formální část zápisu do 1. ročníku. V termínu od 20. 4. do 30. 4. 2020 bylo na ZŠ a MŠ Zákupy podáno celkem 38 žádostí o přijetí nebo o odklad.

Žádosti o odklad jsou v jednání a bude jim vyhověno za podmínky doložení všech potřebných doporučení, nejpozději do 31. 8. 2020.

Do budoucích prvních tříd je zapsáno 33 žáků. Pět zákonných zástupců dítěte zažádalo o odklad povinné školní docházky. Budou otevřeny 2 první třídy.

Odklad povinné školní docházky: není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud požadované posudky budete mít již před zápisem (odborný nebo dětský lékař; školské poradenské zařízení) přineste je k zápisu.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2020/2021:

1. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové základní školy - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná).
2. Žáci s místem trvalého pobytu na území jiných obcí do naplnění kapacity.
(Plánovaný počet tříd I.ročníku: 2; počet žáků, které bude škola do těchto tříd přijímat: 60.)

V červnu se uskuteční schůzka rodičů žáků přijatých do ZŠ, termín upřesníme dle vývoje situace.

Žáci přijatí k plnění povinné školní docházky od školního roku 2020/2021
ZŠZ - 01/20 ANO
ZŠZ - 02/20 ANO
ZŠZ - 03/20 ANO
ZŠZ - 04/20 ANO
ZŠZ - 05/20 ANO
ZŠZ - 06/20 ANO
ZŠZ - 07/20 ANO
ZŠZ - 08/20 ANO
ZŠZ - 09/20 ANO
ZŠZ - 10/20 ANO
ZŠZ - 11/20 ANO
ZŠZ - 12/20 ANO
ZŠZ - 13/20 ANO
ZŠZ - 14/20 ANO
ZŠZ - 15/20 ANO
ZŠZ - 16/20 ANO
ZŠZ - 17/20 ANO
ZŠZ - 18/20 ANO
ZŠZ - 19/20 ANO
ZŠZ - 20/20 ANO
ZŠZ - 21/20 ANO
ZŠZ - 22/20 ANO
ZŠZ - 23/20 ANO
ZŠZ - 24/20 ANO
ZŠZ - 25/20 ANO
ZŠZ - 26/20 ANO
ZŠZ - 27/20 ANO
ZŠZ - 28/20 ANO
ZŠZ - 29/20 ANO
ZŠZ - 30/20 ANO
ZŠZ - 31/20 ANO
ZŠZ - 32/20 ANO
ZŠZ - 33/20 ANO
ZŠZ - 34/20 Žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 35/20 Žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 36/20 Žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ -37/20 Žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 38/20 Žádost o odklad povinné školní docházky