Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024:

K zápisu se ve středu 12.4.2023 dostavilo 48 dětí.

Přijato k povinné školní docházce je 40 dětí. Osm zákonných zástupců podalo žádost o odklad povinné školní docházky. 

Odklad povinné školní docházky: není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud požadované posudky budete mít  (odborný nebo dětský lékař; školské poradenské zařízení), doložte je škole co nejdříve po jejich obdržení. Přineste je do kanceláře zástupce ředitele školy. 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2023/2024:

1. Žáci s místem trvalého pobytu ve společném školském obvodu základní školy - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná) a území obce Bohatice.
2.  Žáci s místem trvalého pobytu na území obcí Velenice a Lindava. 
3.  Žáci s místem trvalého pobytu na území jiných obcí do naplnění kapacity.

V červnu se uskuteční schůzka rodičů žáků přijatých do ZŠ, termín upřesníme. 

Žáci přijatí k plnění povinné školní docházky od školního roku 2023/2024
ZŠZ - 01/23 Žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 02/23 Ano
ZŠZ - 03/23 Ano
ZŠZ - 04/23 Ano
ZŠZ - 05/23 Ano
ZŠZ - 06/23 Ano
ZŠZ - 07/23 Ano
ZŠZ - 08/23 Ano
ZŠZ - 09/23 Žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 10/23 Ano
ZŠZ - 11/23 Ano
ZŠZ - 12/23 Ano
ZŠZ - 13/23 Ano
ZŠZ - 14/23 Ano
ZŠZ - 15/23 Ano
ZŠZ - 16/23 Ano
ZŠZ - 17/23 Žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 18/23 Žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 19/23 Ano
ZŠZ - 20/23 Ano
ZŠZ - 21/23 Ano
ZŠZ - 22/23 Ano
ZŠZ - 23/23 Ano
ZŠZ - 24/23 Ano
ZŠZ - 25/23 Ano
ZŠZ - 26/23 Ano
ZŠZ - 27/23 Žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 28/23 Ano
ZŠZ - 29/23 Ano
ZŠZ - 30/23 Ano
ZŠZ - 31/23 Ano
ZŠZ - 32/33 Ano
ZŠZ - 33/23 Ano
ZŠZ - 34/23 Ano
ZŠZ - 35/23 Ano
ZŠZ - 36/23 Ano
ZŠZ - 37/23 Ano
ZŠZ - 38/23 Ano
ZŠZ - 39/23 Žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 40/23 Ano
ZŠZ - 41/23 Žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 42/23 Ano
ZŠZ - 43/23 Ano
ZŠZ - 44/23 Ano
ZŠZ - 45/23 Ano
ZŠZ - 46/23 Žádost o odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 47/23 Ano
ZŠZ - 48/23 Ano