Výsledky zápisu žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021:
 

Odklad povinné školní docházky: není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud požadované posudky budete mít již před zápisem (odborný nebo dětský lékař; školské poradenské zařízení) přineste je k zápisu.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2020/2021:

1. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové základní školy - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná).
2. Žáci s místem trvalého pobytu na území jiných obcí do naplnění kapacity.
(Plánovaný počet tříd I.ročníku: 2; počet žáků, které bude škola do těchto tříd přijímat: 60.)

V červnu se uskuteční schůzka rodičů žáků přijatých do ZŠ, termín upřesníme dle vývoje situace.

 

Žáci přijatí k plnění povinné školní docházky od školního roku 2020/2021