Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025:

Zápis se koná 10.dubna 2024 od 14:00 hodin do 17:00 hodin.

K zápisu se dostaví děti, které k 1. 9. 2024 dokončí šestý rok věku a nechodí ještě do školy.

S sebou rodiče přinesou: občanský průkaz a rodný list dítěte.

Odklad povinné školní docházky: není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud požadované posudky budete mít  (odborný nebo dětský lékař; školské poradenské zařízení), doložte je škole co nejdříve po jejich obdržení. Přineste je do kanceláře zástupce ředitele školy. 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2024/2025:

1. Žáci s místem trvalého pobytu ve společném školském obvodu základní školy - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná) a území obce Bohatice.
2.  Žáci s místem trvalého pobytu na území obcí Velenice a Lindava. 
3.  Žáci s místem trvalého pobytu na území jiných obcí do naplnění kapacity.

V červnu se uskuteční schůzka rodičů žáků přijatých do ZŠ, termín upřesníme. 

Žáci přijatí k plnění povinné školní docházky od školního roku 2024/2025
ZŠZ - 01/24 ANO
ZŠZ - 02/24 ANO
ZŠZ - 03/24 ANO
ZŠZ - 04/24 ANO
ZŠZ - 05/24 ANO
ZŠZ - 06/24 ANO
ZŠZ - 07/24 ANO
ZŠZ - 08/24 ANO
ZŠZ - 09/24 ANO
ZŠZ - 10/24 ANO
ZŠZ - 11/24 ANO
ZŠZ - 12/24 ANO
ZŠZ - 13/24 Odklad povinné školní docházky
ZŠZ - 14/24 ANO
ZŠZ - 15/24 ANO
ZŠZ - 16/24 ANO
ZŠZ - 17/24 ANO
ZŠZ - 18/24 ANO
ZŠZ - 19/24 ANO
ZŠZ - 20/24 ANO
ZŠZ - 21/24 ANO
ZŠZ - 22/24 ANO
ZŠZ - 23/24 ANO
ZŠZ - 24/24 ANO
ZŠZ - 25/24 ANO
ZŠZ - 26/24 ANO
ZŠZ - 27/24 ANO
ZŠZ - 28/24 ANO
ZŠZ - 29/24 ANO
ZŠZ - 30/24 ANO
ZŠZ - 31/24 ANO
ZŠZ - 32/24 ANO
ZŠZ - 33/24 ANO
ZŠZ - 34/24 ANO
ZŠZ - 35/24 ANO
ZŠZ - 36/24 ANO
ZŠZ -37/24 ANO
ZŠZ - 38/24 ANO
ZŠZ - 39/24 ANO
ZŠZ - 40/24 ANO
ZŠZ - 41/24 ANO
ZŠZ - 42/24 ANO