Informace k provozu MŠ od 4.1.2021 do 5.2.2021

Informace k provozu MŠ od 4.1.2021 do 5.2.2021

Vážení rodiče,

vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření a přechodu na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí úprava provozu MŠ.

  • Obě mateřské školy jsou od 4.1.2020 v provozu.
  • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
  • Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve školce mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školce.
  • Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školky je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Zvoňte dle pokynů a děti si převezmou asistentky a učitelky u hlavniho vchodu. Nadále dodržujte obecně platná pravidla!

Autor: Eva Šefčíková
Publikováno: 28.12.2020
Třída: MŠ Školní