Poděkování

Poděkování

Velké poděkování všem, kteří se zúčastnili úterní akce „Jarní proměna zahrady“, za velké pracovní úsilí a za sladkou tečku na konec. Poděkování patří i panu starostovi za pomoc s organizací a dodání materiálu na výrobu záhonů.
Nesmírně si toho vážím, děkuji.
Eva Šefčíková

Hlavním důvodem této akce nebylo najmout si rodiče a děti na práci, ale stmelení rodičů, dětí a školky, ve které děti někdy tráví většinu času. Další pozitivní aspekt – zažijí si školku s rodiči a pomůže jim to prohloubit vztah ke školce.

Připojené fotografie

Autor: Eva Šefčíková
Publikováno: 24.03.2023
Třída: MŠ Školní