Základní škola

Jméno Funkce Telefon E-mail
Vedení školy
Mgr. Kopřiva Čestmír ředitel školy

+420487883841
+420721746302

kopriva@zszakupy.cz
Mgr. Neumannová Jaroslava zástupce ředitele, I. st. +420487883844 neumannova@zszakupy.cz
Mgr. Linda Klimentová zástupce ředitele, II. st. +420487883857 klimentova@zszakupy.cz
Pedagogický sbor
Mgr. Irena Izerova třídní učitelka 1.A +420487883843 izerova@zszakupy.cz
Mgr. Dvořáková Ludmila třídní učitelka 1.B +420487883843 dvorakova@zszakupy.cz
Mgr. Rajtová Jana třídní učitelka 2.A +420487883843 rajtova@zszakupy.cz
Mgr. Kopřivová Marcela třídní učitelka 2.B +420487883843 koprivova@zszakupy.cz
Mgr. Řehořková Kateřina třídní učitelka 3.A +420487883843 rehorkova@zszakupy.cz
Mgr. Olšarová Petra třídní učitelka 3.B +420487883843 olsarova@zszakupy.cz
Mgr. Mitáčová Ludmila třídní učitelka 4.A +420487883843 mitacova@zszakupy.cz
Mgr. Venhauerová Ivona třídní učitelka 4.B +420487883843 venhauerova@zszakupy.cz
Hekšová Božena třídní učitelka 4.A +420487883843 heksova@zszakupy.cz
Mgr. Vytisková Pavlína třídní učitelka 5.B +420487883843 vytiskova@zszakupy.cz
Mgr. Vobořilová Ivana třídní učitelka 6.A 420487883843 voborilova@zszakupy.cz
Mgr. Nováčková Miluše třídní učitelka 6.B +420487883843 novackova@zszakupy.cz
Mgr. Klimentová Linda třídní učitelka 7.A +420487883843 klimentova@zszakupy.cz
Mgr. Kucová Hana třídní učitelka 7.B +420487883843 kucova@zszakupy.cz
Mgr. Heráková Dagmar třídní učitelka 8.A +420487883843 herakova@zszakupy.cz
Mgr. Pánková Dana třídní učitelka 8.B +420487883843 pankova@zszakupy.cz
Mgr. Nováček Miloš třídní učitel 9.A +420487883843 novacek@zszakupy.cz
Mgr. Serdelová Miroslava třídní učitelka 9.B +420487883843 serdelova@zszakupy.cz
Mgr. Kňobortová Květoslava výchovný poradce +420487883843 knobortova@zszakupy.cz
Mgr. Černoušková Kateřina učitelka ZŠ +420487883843 cernouskova@zszakupy.cz
Mgr. Lochmanová Helena učitelka ZŠ +420487883843 lochmanova@zszakupy.cz
Mgr. Šimková Jiřina učitelka ZŠ +420487883843 jsimkova@zszakupy.cz
Mgr. Bc. Kateřina Urbanová, DiS. učitelka ZŠ +420487883843 urbanova@zszakupy.cz
Mgr. Vávrová Jitka učitelka ZŠ +420487883843 vavrova@zszakupy.cz
Horáčková Kateřina asistentka pedagoga +420487883843 horackova@zszakupy.cz
Jirkovská Věra asistentka pedagoga +420487883843 jirkovska@zszakupy.cz
Petrová Kamila asistentka pedagoga +420487883843 petrova@zszakupy.cz
Lamatová Andrea asistentka pedagoga +420487883843 lamatova@zszakupy.cz
Denisa Manová asistentka pedagoga +420487883843  
Michaela Moníková - Zemanová školní asistent +420487883843 monikova@zszakupy.cz
Sekretariát
Kohoutová Romana účetní +420487883840 ucto@zszakupy.cz
Řídká Jana sekretářka +420487883843 skola@zszakupy.cz
Provozní zaměstnanci
Vondrouš Jaroslav školník +420487883854 skolnik@zszakupy.cz
Rýdlová Šárka vedoucí uklízečka +420487883857  
Patková Simona uklízečka +420487883857  
Davidíková Lucie uklízečka +420487883857  
Blanka Hrachová uklízečka +420487883857  

Školní družina

Častulíková Attilia vychovatelka     +420487883858 castulikova@zszakupy.cz
Bursová Petra vychovatelka           +420487883859 bursova@zszakupy.cz
Hana Novotná vychovatelka +420487883858 homzova@zszakupy.cz

Mateřská škola - Školní 

Pedagogičtí zaměstnanci
Tomková Klára učitelka +420487883855 tomkova@zszakupy.cz
Jersonová Dana učitelka +420487883853 jersonova@zszakupy.cz                                       
Jeřábková Hana učitelka +420487883855 jerabkova@zszakupy.cz
Bc. Králová Pavla učitelka +420487883853 kralova@zszakupy.cz
Bc. Baková Sabina učitelka +420487883852 bakova@zszakupy.cz
Šefčíková Eva vedoucí učitelka +420487883852 skolka@zszakupy.cz
Provozní zaměstnanci
Strejčková Ladislava uklízečka +420487883855  
Hlobeňová Hana kuchařka +420487883851  

Mateřská škola - Nové Zákupy

Pedagogičtí zaměstnanci
Iva Mužíková vedoucí učitelka +420702023502 skolka.nz@zszakupy.cz
Skočíková Jana učitelka +420702023502     
Korousová Klára učitelka +420702023502  
Šinková Stella učitelka +420702023502  
Tomešková Dominika asistentka pedagoga    
Provozní zaměstnanec
Kateřina Wolhrábová uklízečka    
Gabrielová Nina kuchařka    

Školní jídelna

Vosáhlová Jana vedoucí školní jídelny +420487883851, 721746303 vedoucisj@zsz akupy.cz
Morc Jan kuchař +420487883851  
Fousková Eva kuchařka +420487883851  
Klapšťová Martina hlavní kuchařka +420487883851  
Lucie Přibylová kuchařka +420487883851  
Hráchová Jana kuchařka +420487883851  

VHČ

Brož Pavel                  správce ubytovny        
a sportovního areálu

+420487883846
+420721746301

broz@zszakupy.cz
Fabiánová Eliška uklízečka ubytovny +420487883841