Základní škola

Jméno Funkce Telefon E-mail
Vedení školy
Mgr. Kopřiva Čestmír ředitel školy

+420487883841
+420721746302

kopriva@zszakupy.cz
Mgr. Neumannová Jaroslava zástupce ředitele, I. st. +420487883844 neumannova@zszakupy.cz
Mgr. Linda Klimentová zástupce ředitele, II. st. +420487883857 klimentova@zszakupy.cz
Pedagogický sbor
Mgr. Řehořková Kateřina třídní učitelka 1. A +420487883843 rehorkova@zszakupy.cz
Mgr. Olšarová Petra třídní učitelka 1.B +420487883843 olsarova@zszakupy.cz
Mgr. Mitáčová Ludmila třídní učitelka 2. A +420487883843 mitacova@zszakupy.cz
Mgr. Venhauerová Ivona třídní učitelka 2. B +420487883843 venhauerova@zszakupy.cz
Hekšová Božena třídní učitelka 3. A +420487883843 heksova@zszakupy.cz
Mgr. Vytisková Pavlína třídní učitelka 3. B +420487883843 vytiskova@zszakupy.cz
Mgr. Míchalová Marie třídní učitelka 4. A +420487883843 michalova@zszakupy.cz
Mgr. Dvořáková Ludmila třídní učitelka 4. B +420487883843 dvorakova@zszakupy.cz
Mgr. Rajtová Jana třídní učitelka 5. A +420487883843 langova@zszakupy.cz
Mgr. Kopřivová Marcela třídní učitelka 5. B +420487883843 koprivova@zszakupy.cz
Mgr. Heráková Dagmar třídní učitelka 6.A +420487883843 herakova@zszakupy.cz
Mgr. Pánková Dana třídní učitelka 6.B +420487883843 pankova@zszakupy.cz
Mgr. Nováček Miloš třídní učitel 7. A +420487883843 novacek@zszakupy.cz
Mgr. Serdelová Miroslava třídní učitelka 7. B +420487883843 serdelova@zszakupy.cz
Mgr. Vobořilová Ivana třídní učitelka 8. A +420487883843 voborilova@zszakupy.cz
Mgr. Nováčková Miluše třídní učitelka 8. B +420487883843 novackova@zszakupy.cz
Mgr. Klimentová Linda třídní učitelka 9. A +420487883843 klimentova@zszakupy.cz
Mgr. Kňobortová Květoslava třídní učitelka 9. B,
výchovný poradce
+420487883843 knobortova@zszakupy.cz
Mgr. Izerová Irena učitelka ZŠ +420487883843 izerova@zszakupy.cz
PaeDr. Kubeš Svatopluk učitel ZŠ +420487883843 kubes@zszakupy.cz
Mgr. Kucová Hana učitelka ZŠ +420487883843 kucova@zszakupy.cz
Mgr. Lochmanová Helena učitelka ZŠ +420487883843 lochmanova@zszakupy.cz
Mgr. Šimková Jiřina učitelka ZŠ +420487883843 jsimkova@zszakupy.cz
Bc. et Bc. Urbanová Kateřina, DiS učitelka ZŠ +420487883843 urbanova@zszakupy.cz
Mgr. Vávrová Jitka učitelka ZŠ +420487883843 vavrova@zszakupy.cz
Horáčková Kateřina asistent pedagoga +420487883843 horackova@zszakupy.cz
Jirkovská Věra asistent pedagoga +420487883843  
Petrová Dominika asistent pedagoga +420487883843  
Petrová Kamila asistent pedagoga +420487883843 petrova@zszakupy.cz
Lamatová Andrea asistent pedagoga +420487883843 lamatova@zszakupy.cz
Denisa Manová asistent pedagoga +420487883843  
Michaela Moníková - Zemanová školní asistent +420487883843 monikova@zszakupy.cz
Sekretariát
Kohoutová Romana účetní +420487883840 ucto@zszakupy.cz
Řídká Jana sekretářka +420487883843 skola@zszakupy.cz
Provozní zaměstnanci
Mothejzík Jaroslav školník +420487883854 skolnik@zszakupy.cz
Rýdlová Šárka vedoucí uklízečka +420487883857  
Patková Simona uklízečka +420487883857  
Davidíková Lucie uklízečka +420487883857  
Blanka Hrachová uklízečka +420487883857  

Školní družina

Častulíková Attilia vychovatelka     +420487883859 castulikova@zszakupy.cz
Bursová Petra vychovatelka           +420487883859 bursova@zszakupy.cz
Hana Homzová vychovatelka +420487883859 homzova@zszakupy.cz

Mateřská škola - Školní 

Pedagogičtí zaměstnanci
Mothejzíková Dana učitelka +420487883855  
Jersonová Dana učitelka +420487883853                                              
Jeřábková Hana učitelka +420487883853  
Bc. Králová Pavla učitelka +420487883852  
Tomková Klára učitelka +420487883852  
Šefčíková Eva vedoucí učitelka +420487883856 skolka@zszakupy.cz
Tomešková Dominika asistent pedagoga    
Provozní zaměstnanci
Strejčková Ladislava uklízečka +420487883855  
Gabrielová Nina kuchařka +420487883851  

Mateřská škola - Nové Zákupy

Pedagogičtí zaměstnanci
Iva Mužíková vedoucí učitelka +420727897414 skolka.nz@zszakupy.cz
Skočíková Jana učitelka +420727897414     
Provozní zaměstnanec
Kateřina Wolhrábová uklízečka, kuchařka +420727897414  

Školní jídelna

Vosáhlová Jana vedoucí školní jídelny +420487883851 vedoucisj@zsz akupy.cz
Morc Jan kuchař +420487883851  
Hlobeňová Hana kuchařka +420487883851  
Patáková Miluše hlavní kuchařka +420487883851  
Lucie Přibylová kuchařka +420487883851  
Klápšťová Martina kuchařka +420487883851  

VHČ

Brož Pavel                  správce ubytovny        
a sportovního areálu

+420487883846
+420721746301

broz@zszakupy.cz
Fabiánová Eliška uklízečka ubytovny +420487883841