Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

dovolte mi přednést Vám pár základních informací týkající se školního roku 2021/2022.

Školní rok bude zahájen ve středu 1. 9. 2021. Bohužel i letos se nevyhneme preventivním protiepidemickým opatřením.

  • RODIČE (doprovod dítěte), VSTUPUJTE DO MŠ POUZE S RESPIRÁTOREM NEBO NANOROUŠKOU!
  • Po příchodu k MŠ zazvoňte na příslušnou třídu (rozpis rozdělení dětí do tříd u vstupu do MŠ) a ohlaste se jménem dítěte. Učitelka Vám poté otevře telefonem. NEVPOUŠTĚJTE DO MŠ NIKOHO JINÉHO A VŽDY ZA SEBOU DVEŘE ZAVŘETE!
  • Po vstupu do MŠ si vydezinfikujte ruce (dezinfekce za dveřmi hlavního vchodu).
  • Dítě předávejte učitelce do třídy až po použití WC a řádném umytí rukou.
  • Nedávejte dětem do MŠ hračky.
  • Děti s příznaky respiračního onemocnění do MŠ nepřijmeme.
  • Pokud má dítě alergii, přineste potvrzení od lékaře.
  • Každý den dejte svému dítěti do MŠ láhev s pitím označenou jeho jménem.
  • Při vyzvedávání dítěte (po obědě i po odpolední svačině) opět zvoňte na příslušnou třídu, nahlaste jméno dítěte do mikrofonu. Rodiče dětí třídy B zvoňte na třídu A nebo C dle rozpisu (viz nástěnka u vchodu MŠ). Od 15:30 hod. jsou děti sloučeny, zvoňte na třídu A.

Úprava cen stravného od 1.9.2021

Vzhledem k rostoucím cenám potravin jsme nuceni zvýšit cenu obědů v mateřské i základní škole od 1.9.2021 ve všech věkových kategoriích.

Ceny stravy v MŠ (celodenní stravné)

MŠ, 3 – 6 let               41,-Kč     záloha 861,- Kč        

MŠ, 7 – 10 let             44,-Kč     záloha 924,- Kč

Upravte si prosím v bance trvalou platbu stravného.

K záloze za stravné připočtěte úplatu za předškolní vzdělávání (školné) – 300,-Kč. Školné neplatí děti předškolního věku, které v daném kalendářním roce do 31. 8.  dovrší 5 let.

Veškeré informace týkající se stravného směřujte na vedoucí školní jídelny p. Vosáhlovou Janu, kontakt tel. 487 883 851, mob. 721 746 303, e-mail: vedoucisj@zszakupy.cz

 

     Rodičovská schůzka proběhne v úterý 7. 9. 2021 v 16:00 ve třídě C.

 

Autor: Eva Šefčíková
Publikováno: 30.08.2021
Třída: MŠ Školní