Informace k zahájení nového školního roku

Informace k zahájení nového školního roku

Vážení rodiče,

dovolte mi přednést Vám pár základních informací týkající se nového školního roku.

 

 • RODIČE (doprovod dítěte), VSTUPUJTE DO MŠ POUZE S ROUŠKOU!
 • Po příchodu k MŠ zazvoňte na příslušnou třídu (rozpis rozdělení dětí do tříd u vstupu do MŠ) a ohlaste se jménem dítěte do mikrofonu. Učitelka Vám po té otevře telefonem. NEVPOUŠTĚJTE DO MŠ NIKOHO JINÉHO!
 • Po vstupu do MŠ si vydezinfikujte ruce (dezinfekce u nástěnky hradu).
 • Dítě předávejte učitelce do třídy až po použití WC a řádném umytí rukou.
 • Nedávejte dětem do MŠ hračky.
 • Děti s příznaky respiračního onemocnění do MŠ nepřijmeme.
 • Pokud má dítě alergii, přineste potvrzení od lékaře.
 • Doprovod dítěte omezte na počet 1-2 osoby a v MŠ pobývejte pouze nezbytně nutnou dobu.
 • Stravování bude probíhat běžnou formou za zvýšených hygienických opatření.
 • Každý den dejte svému dítěti do MŠ lahev s pitím označenou jeho jménem.
 • Při vyzvedávání dítěte (po obědě i po odpolední svačině) opět zvoňte na příslušnou třídu, nahlaste jméno dítěte do mikrofonu. Rodiče dětí třídy B zvoňte na třídu A nebo C dle rozpisu (viz.nástěnka u vchodu MŠ). Od 15:20 hod. jsou děti sloučeny, zvoňte na třídu A.

 

V celé MŠ bude zvýšen dohled na hygienu dětí i personálu. Veškeré postupy a preventivní opatření vycházejí z pokynů MŠMT a MZd (viz. „Manuál“).

Sledujte pravidelně webové stránky, nástěnku v MŠ, kde budou aktuální informace k provozu MŠ.

 

     Rodičovská schůzka proběhne ve čtvrtek 3. 9. 2020 v 16:00 ve třídě C.

 

 

 

 

Autor: Eva Šefčíková
Publikováno: 29.08.2020
Třída: MŠ Školní