Informace o MŠ

Mateřská škola je odloučeným pracovištěmí Základní školy a Mateřské školy Zákupy, příspěvkové organizace. V provozu je od 1.1.2014.

Kontakt

Telefon: +420 727 897 414

E-mail: skolka.nz@zszakupy.cz

Ředitel ZŠ a MŠ Zákupy Mgr. Čestmír Kopřiva
Vedoucí učitelka MŠ             Hana Homzová

Počet tříd MŠ Nové Zákupy

třída D : smíšená (děti 3-7mi leté) - Berušky

Kapacita MŠ: 25 dětí

Zaměstnanci MŠ

Hana Homzová vedoucí učitelka třída D
Skočíková Jana učitelka třída D
Kateřina Wohlrábová kuchařka, uklízečka  

Provoz MŠ

6:30 - 16:00 hodin
Ráno se děti scházejí nejpozději do 8:00 hod., kdy se MŠ uzamyká.
Přerušení provozu MŠ: vánoční prázdniny, letní prázdniny (6 týdnů). Během jarních prázdnin je provoz nepřerušen.

Předávání a vydávání dětí

Rodiče předávají děti přímo učitelkám do tříd nejpozději do 8 hod. Nelze nechávat děti samotné v šatně ani jinde v areálu MŠ. Pozdější příchody je třeba předem nahlásit. Učitelky vydávají děti pouze dospělým osobám, sourozencům a jiným nezletilým pouze na základě předem sepsané dohody s rodiči. Rodiče mají možnost vyzvednout si dítě již po obědě (předem nahlásí).

Přijímání dětí

Do mateřské školy jsou přijímány děti podle těchto kriterií: viz kritéria - MŠ Školní

Datum podání žádosti nemá vliv na rozhodování o přijetí.V průběhu školního roku se děti přijímají pouze v případě uvolněného místa podle uvedených kriterií.

K přijetí dítěte do MŠ je třeba:

  • řádně vyplnit Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • řádně vyplnit Evidenční list pro dítě v MŠ
  • doložit Potvrzení lékaře o pravidelném očkování (součást žádosti)
     

Na základě vyplněné žádosti je vyhotoveno "Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání", které potvrzuje ředitel školy.

Ukončení docházky do MŠ:

  •  na základě odhlášení ze strany rodičů
  •  při dlouhodobé neomluvené absenci - po předběžném upozornění a s rozhodnutím ředitele školy
  •  při neplacení úplaty za předškolní vzdělávání, při neplacení stravného - po předběžném upozornění a s rozhodnutím ředitele školy.

Úplata za předškolní vzdělávání

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019: 300,- Kč
Bezhotovostní platba převodem z bankovního účtu současně s platbou stravného nebo platba složenkou - vyřizuje vedoucí ŠJ.