Zápis žáků cizinců do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Zápis žáků cizinců do 1. tříd se uskuteční ve středu 15.6.2022 od 14:00 hodin. 

K žádosti je nutné doložit:

  • Vízový doklad dítěte
  • Doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
  • Místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (potvrzení o ubytování)

 

Žáci přijatí k plnění povinné školní docházky od školního roku 2022/2023
ZŠZ - C01/22 ANO
ZŠZ - C02/22 ANO