Žákovský parlament ZŠ a MŠ Zákupy

Název: Parťáci

Schůzky členů ŽP v roce 2023/2024

Vybraný den - PÁTEK  

Čas - 7:00 hodin

Kde? - Klubovna ŽP

Žákovský parlament

Úkolem našeho žákovského parlamentu  je dát prostor členům parlamentu pro vyjadřování svých názorů na otázky každodenního života a umožnit jim realizaci vlastních nápadů. Vytvořením funkčního parlamentu žáky více zapojujeme do chodu školy a rozhodovacích procesů, přenášíme na ně určitý díl odpovědnosti za své jednání, rozvíjíme dovednosti, které mohou uplatnit i v běžném životě, učíme žáky nejen jejich práva, ale i povinnosti, které z těchto práv vyplývají. Rádi bychom i nadále více sblížili žáky I. a II. stupně na základě vzájemné pomoci a spolupráce. Podporujeme partnerskou komunikaci mezi žáky a učiteli, rádi bychom dosáhli aktivní pomoci žáků učitelům při jejich práci.
Jsme zapojeni do projektu Škola pro demokracii a stali jsme se Konzultačním centrem, které poskytuje pomoc a podporu začínajícím, ale i dalším ŽP.

A jak žákovský parlament pro školní rok 2023/2024 vypadá?

Žákovský parlament tvoří 2 zástupci ze třídy, zahrnuje zástupce 2. – 9. tříd. Dáváme prostor i dalším žáků, kteří chtějí v parlamentu pracovat - zelené karty. Zástupci byli zvoleni ve školních volbách v červnu 2022. Ve svém dvouletém volebním období byli jmenováni do své funkce veřejně, obdrželi členskou průkazku a se školou podepsali jmenovací smlouvu. Zástupci parlamentu se schází jednou týdně v klubovně ŽP,  a to v pátek. Informace žáci přenášejí do svých tříd - I. stupeň při výuce, II. stupeň při předmětu Výchova pro život. V klubovně ŽP mají psací a kancelářské potřeby, plánovací nástěnku, počítač a další pomůcky nutné pro práci.

Schůzek parlamentu se může účastnit kdokoli (vedení školy, starosta obce, učitelé, ostatní žáci). Parlament bude i nadále pravidelně informovat o své činnosti (webové stránky, Zákupský zpravodaj, školní rozhlas, vitrína na škole, nástěnka ve 2. patře).

V žákovském parlamentu má každý svou roli, najdete tu: předsedu, zapisovatele, fotografy, ICT techniky, mluvčí apod.

Práci všech zástupců koordinují 3 učitelé: pí.uč. Marcela Kopřivová, pí uč. Pavlína Vytisková a pí uč. Jaroslava Neumannová.

Co zástupce v našem novém žákovském parlamentu čeká?

1. Rozvíjení přátelského klimatu školy, vztahy mezi spolužáky, učiteli a zaměstnanci školy.

2. Akce pro žáky naší školy.

3. Spolupráce s městem Zákupy a státním zámkem Zákupy.

4. Spolupráce s Domovem důchodců a s Domem  s pečovatelskou službou v Nových Zákupech.

5. Fungování našeho ŽP jako konzultačního centra Libereckého kraje.

6. Práce na rozvíjení a dotváření funkčního žákovského parlamentu.

Věříme, že naši myšlenku podporujete a nový žákovský parlament se Vám bude líbit!

Složení žákovského parlamentu 2023-2024

třída členové ŽP funkce
2.A Boďa Jerie  
2.B Marek Jirouš aktovkář
  Ondřej Jerson spojka
  Michal Pavlovec aktovkář
  Rozárka Šindelářová knihovničky
  Vašík Macoun hlasatel
  Terezka Nedvědová knihovničky
3.A Vojtěch Pavelka knihovničky
  Magdalena Vávrová oceňovač, knihovničky
3.B Anna Hlinčíková pořádníček
  Vanesa Ruczová zapisovatel docházky
4.A Karolína Dostálová nástěnka vitrína
  Emílie Soušková nástěnka vitrína
  Jakub Vosátko oceňovač
4.B Eliška Pechková redaktor
  Radek Skočík časoměřič
  Šimon Potoczký časoměřič
5.A Lenka Nedvědová redaktor
  Amálie Samková hlasatel
  Pepča Škoda místo setkávání
  Pepíno Jirásek srdcař
5.B Barbora Bukvicová spojka
  Marián Grundza srdcař
  Deniska Matějková pořádníček
6.A Alisa Kulhánková spojka
  Bára Dvořáková propagátor
6.B Kristýna Trégrová místo setkávání
  Václav Pelikán mluvčí
7.A Laura Korytářová propagátor
7.B Amálie Soušková místopředseda
  Barbora Žížalová hlasatel
8.A Tereza Tobiášová kronikář
  Anežka Vávrová kronikář
  Linda Vobrová fotograf
8.B Matyáš Fuit ajťák
  Bára Sazamová mluvčí
9.A Kristýnka Matějková mluvčí
  Pavla Pelčáková předseda
9.B Lukáš Pavelka ajťák, fotograf
  Lukáš Pilous místopředseda

 

Dokumenty