Žákovský parlament ZŠ a MŠ Zákupy

Název: Parťáci

Schůzky členů ŽP v roce 2018/2019

Vybraný den - PÁTEK  

Čas - 7:00 hodin

Kde? - Klubovna ŽP

Žákovský parlament

Úkolem našeho žákovského parlamentu  je dát prostor členům parlamentu pro vyjadřování svých názorů na otázky každodenního života a umožnit jim realizaci vlastních nápadů. Vytvořením funkčního parlamentu žáky více zapojujeme do chodu školy a rozhodovacích procesů, přenášíme na ně určitý díl odpovědnosti za své jednání, rozvíjíme dovednosti, které mohou uplatnit i v běžném životě, učíme žáky nejen jejich práva, ale i povinnosti, které z těchto práv vyplývají. Rádi bychom i nadále více sblížili žáky I. a II. stupně na základě vzájemné pomoci a spolupráce. Podporujeme partnerskou komunikaci mezi žáky a učiteli, rádi bychom dosáhli aktivní pomoci žáků učitelům při jejich práci.
Jsme zapojeni do projektu Škola pro demokracii a stali jsme se Konzultačním centrem, které poskytuje pomoc a podporu začínajícím, ale i dalším ŽP.

A jak žákovský parlament pro školní rok 2018/2019 vypadá?

Žákovský parlament tvoří 2 zástupci ze třídy, zahrnuje zástupce 2. – 9. tříd. Byl dán prostor i dalším žáků, kteří chtějí v parlamentu pracovat a získali tak tzv. zelené karty.Má letos tedy 38 zástupců!!! Zástupci byli zvoleni ve školních volbách v červnu 2018. Ve svém dvouletém volebním období byli jmenováni do své funkce veřejně, obdrželi členskou průkazku a se školou podepsali jmenovací smlouvu. Zástupci parlamentu se schází jednou týdně v klubovně ŽP,  a to v pátek před vyučovacím předmětem Výchova pro život, při kterém žáci II. stupně mají možnost přenášet informace z ŽP do svých tříd.  V klubovně ŽP mají psací a kancelářské potřeby, plánovací nástěnku, počítač a další pomůcky nutné pro práci.

Schůzek parlamentu se může účastnit kdokoli (vedení školy, starosta obce, učitelé, ostatní žáci). Parlament bude i nadále pravidelně informovat o své činnosti (webové stránky, Zákupský zpravodaj, školní rozhlas, vitrína na škole, nástěnka ve 2. patře).

V žákovském parlamentu má každý svou roli, najdete tu: předsedu, zapisovatele, fotografy, ICT techniky, mluvčí apod.

Práci všech zástupců koordinují 3 učitelé: pí.uč. Marcela Kopřivová, pí uč. Pavlína Vytisková a pí uč. Jaroslava Neumannová.

Co zástupce v našem novém žákovském parlamentu čeká?

1. Zapojení do nového projektu Školy pro demokracii.

2. Charitativní akce -  Vánoční koncerty ČT, Sbírka pro Medouška...

2. Uspořádání Noci s Andersenem.

3. Uspořádání "Dne pro žáky"

4. Spolupráce s Domovem důchodců a s Domem  s pečovatelskou službou v Nových Zákupech.

5. Spolupráce se ŽP v Raspenavě  - konzultačního centra Libereckého kraje.

6. Společné akce (návštěva kina, závěrečné překvapení),otevřenost ze strany vedení a učitelského sboru – přizvání na pedagogické rady, konzultace s panem ředitelem, možnost rozhodovat a být viděn.

Věříme, že naši myšlenku podporujete a nový žákovský parlament se Vám bude líbit!

Složení žákovského parlamentu 2018-2019

třída členové ŽP funkce
2.A Amálka Soušková kronikář
  Bára Žížalová knihovničky
3.A Matěj Kubec časoměřič
  Martin Dvořák zapisovatel kalendáře
3.B Bára Sazamová propagátor
  Robert Olšar ajťák
4.A Pavel Havlík knihovničky
  Pavlínka Pelčáková zapisovatl úkolů
4.B Kačka Dvořáková pořádníček
  Lukáš Pavelka redaktor
5.A Vojta Horáček rychlá spojka
  Lilli Samková fotograf
5.B Terezka Řeháková rychlá spojka, nástěnkář - tablo
  Kačka Nehonská nástěnkář - tablo
6.A Gábinka Hospodářská propagátor
  Tereza Středová kameraman
6.B Leonka Černá zapisovatel docházky
  David Jakeš obědář
7.A Blanka Pátková ajťák
  Marek Pačes redaktor
  Anička Tichá hlasatelka
7.B Ondřej Sláma mluvčí
  Adélka Rýdlová místopředseda
  Vaneska Koudelová mluvčí
8.A Eliška Bímová kronikář
  Adam Bím ajťák
8.B Richard Hanzlík fotograf
  Miroslav Žížala hlasatel
9.A Markéta Pintérová  
  Kuba Václavík  
     
     
     

Zelené karty - tj. mohou navštěvovat ŽP a spolupodílet se na aktivitách ŽP - mají:

Míša Moníková - nástěnkář - vitrína, Kristýnka Synková - nástěnkář vitrína, Martin Tichý, Tereza Homzová - zapisovatel úkolů, Jirka Glaser - obědář, Eliška Kohoutová - předseda, Matyáš Fuit - časoměřič, Filip Černý - zapisovatel docházky, Daník Hrádek - pořádníček, Yvonka Řeháčková -kronikář

Dokumenty