Žákovský parlament ZŠ a MŠ Zákupy

Název: Parťáci

Schůzky členů ŽP v roce 2021/2022

Vybraný den - PÁTEK  

Čas - 7:00 hodin

Kde? - Klubovna ŽP

Žákovský parlament

Úkolem našeho žákovského parlamentu  je dát prostor členům parlamentu pro vyjadřování svých názorů na otázky každodenního života a umožnit jim realizaci vlastních nápadů. Vytvořením funkčního parlamentu žáky více zapojujeme do chodu školy a rozhodovacích procesů, přenášíme na ně určitý díl odpovědnosti za své jednání, rozvíjíme dovednosti, které mohou uplatnit i v běžném životě, učíme žáky nejen jejich práva, ale i povinnosti, které z těchto práv vyplývají. Rádi bychom i nadále více sblížili žáky I. a II. stupně na základě vzájemné pomoci a spolupráce. Podporujeme partnerskou komunikaci mezi žáky a učiteli, rádi bychom dosáhli aktivní pomoci žáků učitelům při jejich práci.
Jsme zapojeni do projektu Škola pro demokracii a stali jsme se Konzultačním centrem, které poskytuje pomoc a podporu začínajícím, ale i dalším ŽP.

A jak žákovský parlament pro školní rok 2021/2022 vypadá?

Žákovský parlament tvoří 2 zástupci ze třídy, zahrnuje zástupce 2. – 9. tříd. Dáváme prostor i dalším žáků, kteří chtějí v parlamentu pracovat - zelené karty. Zástupci byli zvoleni ve školních volbách v červnu 2018. Vzhledem  Covidu 19 se ve školním roce 2019/2020 neuskutečnily řádné volby a proto tito parlamenťáci pokračují dále ve své práci. Řádné volby se uskuteční až Covid dovolí. Ve svém dvouletém volebním období byli jmenováni do své funkce veřejně, obdrželi členskou průkazku a se školou podepsali jmenovací smlouvu. Zástupci parlamentu se schází jednou týdně v klubovně ŽP,  a to v pátek. Informace žáci přenášejí do svých tříd - I. stupeň při výuce, II. stupeň při předmětu Výchova pro život. V klubovně ŽP mají psací a kancelářské potřeby, plánovací nástěnku, počítač a další pomůcky nutné pro práci.

Schůzek parlamentu se může účastnit kdokoli (vedení školy, starosta obce, učitelé, ostatní žáci). Parlament bude i nadále pravidelně informovat o své činnosti (webové stránky, Zákupský zpravodaj, školní rozhlas, vitrína na škole, nástěnka ve 2. patře).

V žákovském parlamentu má každý svou roli, najdete tu: předsedu, zapisovatele, fotografy, ICT techniky, mluvčí apod.

Práci všech zástupců koordinují 3 učitelé: pí.uč. Marcela Kopřivová, pí uč. Pavlína Vytisková a pí uč. Jaroslava Neumannová.

Co zástupce v našem novém žákovském parlamentu čeká?

1. Zapojení do nového projektu Školy pro demokracii.

2. Charitativní akce -  Vánoční koncerty ČT, Sbírka pro Medouška...

2. Uspořádání Noci s Andersenem.

3. Uspořádání "Dne pro žáky"

4. Spolupráce s Domovem důchodců a s Domem  s pečovatelskou službou v Nových Zákupech.

5. Fungování našeho ŽP jako konzultačního centra Libereckého kraje.

6. Společné akce (návštěva kina, závěrečné překvapení),otevřenost ze strany vedení a učitelského sboru – přizvání na pedagogické rady, konzultace s panem ředitelem, možnost rozhodovat a být viděn.

Věříme, že naši myšlenku podporujete a nový žákovský parlament se Vám bude líbit!

Složení žákovského parlamentu 2021-2022

třída členové ŽP funkce
2.A Emilka Soušková nástěnkář
  Nelinka Pokorná knihovničky
2.B Eliška Pechková kronikář
  Radek Skočík časoměřič
3.A Lenka Nedvědová pořádníček
  Josef Škoda pořádníček
3.B Lukáš Gabriel časoměřič
  Julinka Bartošová zapisovatel docházky
  Vítek Serdel ajťák
4.A Vasilisa Bondarenco spojka
  Anička Havarová  
4.B Štěpánka Vávrová propagátor
  Pavel Kohout knihovničky
5.A Gábinka Pátková nástěnkář
  Sofinka Vosátková spojka
5.B Amálka Soušková mluvčí, hlasatel
  Barunka Žížalová mluvčí, hlasatel
6.A Markéta Suchá kronikář
  Terezia Tobiášová kronikář
6.B Matyáš Fuit ajťák
  Robert Olšar ajťák
  Barunka Sazamová redaktor
7.A Kristýnka Matějková propagátor
  Pavlínka Pelčáková mluvčí, hlasatel
7.B Karel Hospodářský fotograf
  Lukáš Pavelka fotograf
8.A Lilli Samková redaktor
  Kristýna Synková redaktor
  Míša Moníková místopředseda
8.B Kája Vaňková místo setkávání
  Kačka Nehonská místopředseda
9.A Gábinka Hospodářská místo setkávání
9.B Leonka Černá předseda
  Tereza Homzová zapisovatel docházky

Dokumenty