Žákovský parlament ZŠ a MŠ Zákupy

Název: Parťáci

Schůzky členů ŽP v roce 2022/2023

Vybraný den - PÁTEK  

Čas - 7:00 hodin

Kde? - Klubovna ŽP

Žákovský parlament

Úkolem našeho žákovského parlamentu  je dát prostor členům parlamentu pro vyjadřování svých názorů na otázky každodenního života a umožnit jim realizaci vlastních nápadů. Vytvořením funkčního parlamentu žáky více zapojujeme do chodu školy a rozhodovacích procesů, přenášíme na ně určitý díl odpovědnosti za své jednání, rozvíjíme dovednosti, které mohou uplatnit i v běžném životě, učíme žáky nejen jejich práva, ale i povinnosti, které z těchto práv vyplývají. Rádi bychom i nadále více sblížili žáky I. a II. stupně na základě vzájemné pomoci a spolupráce. Podporujeme partnerskou komunikaci mezi žáky a učiteli, rádi bychom dosáhli aktivní pomoci žáků učitelům při jejich práci.
Jsme zapojeni do projektu Škola pro demokracii a stali jsme se Konzultačním centrem, které poskytuje pomoc a podporu začínajícím, ale i dalším ŽP.

A jak žákovský parlament pro školní rok 2022/2023 vypadá?

Žákovský parlament tvoří 2 zástupci ze třídy, zahrnuje zástupce 2. – 9. tříd. Dáváme prostor i dalším žáků, kteří chtějí v parlamentu pracovat - zelené karty. Zástupci byli zvoleni ve školních volbách v červnu 2022. Ve svém dvouletém volebním období byli jmenováni do své funkce veřejně, obdrželi členskou průkazku a se školou podepsali jmenovací smlouvu. Zástupci parlamentu se schází jednou týdně v klubovně ŽP,  a to v pátek. Informace žáci přenášejí do svých tříd - I. stupeň při výuce, II. stupeň při předmětu Výchova pro život. V klubovně ŽP mají psací a kancelářské potřeby, plánovací nástěnku, počítač a další pomůcky nutné pro práci.

Schůzek parlamentu se může účastnit kdokoli (vedení školy, starosta obce, učitelé, ostatní žáci). Parlament bude i nadále pravidelně informovat o své činnosti (webové stránky, Zákupský zpravodaj, školní rozhlas, vitrína na škole, nástěnka ve 2. patře).

V žákovském parlamentu má každý svou roli, najdete tu: předsedu, zapisovatele, fotografy, ICT techniky, mluvčí apod.

Práci všech zástupců koordinují 3 učitelé: pí.uč. Marcela Kopřivová, pí uč. Pavlína Vytisková a pí uč. Jaroslava Neumannová.

Co zástupce v našem novém žákovském parlamentu čeká?

1. Zapojení do nového projektu Školy pro demokracii.

2. Uspořádání Noci s Andersenem.

3. Uspořádání "Dne pro žáky"

4. Spolupráce s Domovem důchodců a s Domem  s pečovatelskou službou v Nových Zákupech.

5. Fungování našeho ŽP jako konzultačního centra Libereckého kraje.

6. Společné akce (návštěva kina, závěrečné překvapení),otevřenost ze strany vedení a učitelského sboru – přizvání na pedagogické rady, konzultace s panem ředitelem, možnost rozhodovat a být viděn.

Věříme, že naši myšlenku podporujete a nový žákovský parlament se Vám bude líbit!

Složení žákovského parlamentu 2022-2023

třída členové ŽP funkce
2.A Adriana Perlíková  
  Magdalena Vávrová  
2.B Anna Hlinčíková  
  Adam Vik  
3.A Karolína Dostálová  
  Emílie Soušková  
3.B Eliška Pechková  
  Radek Skočík  
4.A Lenka Nedvědová  
  Amálie Samková  
4.B Barbora Bukvicová  
  Michaela Medunová  
5.A Vasilisa Bondarenco  
  Daniel Vejtruba  
5.B Štěpánka Vávrová  
  Zdeněk Žák  
6.A Viktor Lamata  
  Sofie Vosátková  
6.B Kateřina Bobvošová  
  Amálie Soušková  
  Barbora Žížalová  
7.A Tereza Tobiášová  
  Anežka Vávrová  
7.B Matyáš Fuit  
  Bára Sazamová  
8.A Kristian Knespl  
  Pavla Pelčáková  
8.B Kateřina Dvořáková  
  Lukáš Pilous  
9.A Lilli Samková  
  Kristýna Synková  
9.B Kateřina Nehonská  
  Tomáš Mrázek  

Divoké karty: Ruczová 2.B, Zemánek 3.A, Vosátko 3.A, Jaroščáková 3.A, Potoczký 3.B, Škoda 4.A, Jirásek 4.A, Grundza 4.B, Kulhánková 65.A, Židlický 5.A, Korytářová 6.A, Vobrová 7.A, Jílková 7.B, Olšar 7.B, Pavelka 8.B, Hospodářský 8.B

 

Dokumenty