Žákovský parlament ZŠ a MŠ Zákupy

Název: Parťáci

Schůzky členů ŽP v roce 2022/2023

Vybraný den - PÁTEK  

Čas - 7:00 hodin

Kde? - Klubovna ŽP

Žákovský parlament

Úkolem našeho žákovského parlamentu  je dát prostor členům parlamentu pro vyjadřování svých názorů na otázky každodenního života a umožnit jim realizaci vlastních nápadů. Vytvořením funkčního parlamentu žáky více zapojujeme do chodu školy a rozhodovacích procesů, přenášíme na ně určitý díl odpovědnosti za své jednání, rozvíjíme dovednosti, které mohou uplatnit i v běžném životě, učíme žáky nejen jejich práva, ale i povinnosti, které z těchto práv vyplývají. Rádi bychom i nadále více sblížili žáky I. a II. stupně na základě vzájemné pomoci a spolupráce. Podporujeme partnerskou komunikaci mezi žáky a učiteli, rádi bychom dosáhli aktivní pomoci žáků učitelům při jejich práci.
Jsme zapojeni do projektu Škola pro demokracii a stali jsme se Konzultačním centrem, které poskytuje pomoc a podporu začínajícím, ale i dalším ŽP.

A jak žákovský parlament pro školní rok 2022/2023 vypadá?

Žákovský parlament tvoří 2 zástupci ze třídy, zahrnuje zástupce 2. – 9. tříd. Dáváme prostor i dalším žáků, kteří chtějí v parlamentu pracovat - zelené karty. Zástupci byli zvoleni ve školních volbách v červnu 2022. Ve svém dvouletém volebním období byli jmenováni do své funkce veřejně, obdrželi členskou průkazku a se školou podepsali jmenovací smlouvu. Zástupci parlamentu se schází jednou týdně v klubovně ŽP,  a to v pátek. Informace žáci přenášejí do svých tříd - I. stupeň při výuce, II. stupeň při předmětu Výchova pro život. V klubovně ŽP mají psací a kancelářské potřeby, plánovací nástěnku, počítač a další pomůcky nutné pro práci.

Schůzek parlamentu se může účastnit kdokoli (vedení školy, starosta obce, učitelé, ostatní žáci). Parlament bude i nadále pravidelně informovat o své činnosti (webové stránky, Zákupský zpravodaj, školní rozhlas, vitrína na škole, nástěnka ve 2. patře).

V žákovském parlamentu má každý svou roli, najdete tu: předsedu, zapisovatele, fotografy, ICT techniky, mluvčí apod.

Práci všech zástupců koordinují 3 učitelé: pí.uč. Marcela Kopřivová, pí uč. Pavlína Vytisková a pí uč. Jaroslava Neumannová.

Co zástupce v našem novém žákovském parlamentu čeká?

1. Rozvíjení přátelského klimatu školy, vztahy mezi spolužáky, učiteli a zaměstnanci školy.

2. Akce pro žáky naší školy.

3. Spolupráce s městem Zákupy a státním zámkem Zákupy.

4. Spolupráce s Domovem důchodců a s Domem  s pečovatelskou službou v Nových Zákupech.

5. Fungování našeho ŽP jako konzultačního centra Libereckého kraje.

6. Práce na rozvíjení a dotváření funkčního žákovského parlamentu.

Věříme, že naši myšlenku podporujete a nový žákovský parlament se Vám bude líbit!

Složení žákovského parlamentu 2022-2023

třída členové ŽP funkce
2.A Adriana Perlíková aktovkář
  Magdalena Vávrová aktovkář
2.B Anna Hlinčíková pořádníček
  Vojtěch Pavelka knihovničky
3.A Karolína Dostálová aktovkář
  Emílie Soušková nástěnka vitrína
3.B Eliška Pechková knihovničky
  Radek Skočík časoměřič
4.A Lenka Nedvědová zapisovatel docházky
  Amálie Samková hlasatel
4.B Barbora Bukvicová nástěnka vitrína
  Michaela Medunová spojka
5.A Vasilisa Bondarenco spojka
  Daniel Vejtruba fotograf
5.B Štěpánka Vávrová redaktor
     
6.A Viktor Lamata fotograf
  Sofie Vosátková hlasatel
6.B Kateřina Bobvošová hlasatel
  Amálie Soušková redaktor
  Barbora Žížalová hlasatel
7.A Tereza Tobiášová kronikář
  Anežka Vávrová kronikář
7.B Matyáš Fuit časoměřič
  Bára Sazamová mluvčí
8.A Kristian Knespl ajťák
  Pavla Pelčáková místopředseda
8.B Kateřina Dvořáková  
  Lukáš Pilous ajťák
9.A Lilli Samková předseda
  Kristýna Synková místopředseda
9.B Kateřina Nehonská propagátor
  Tomáš Mrázek fotograf

Divoké karty: V. Ruczová 2.B - pořádníček, D. Zemánek 3.A - oceňovač, J. Vosátko 3.A - oceňovač, Š. Potoczký 3.B - časoměřič, J. Škoda 4.A - knihovničky, J. Jirásek 4.A - srdcař, M. Grundza 4.B - srdcař, A. Kulhánková 5.A - spojka, Židlický 5.A - pořádníček, L. Korytářová 6.A - místo setkávání, L. Vobrová 7.A - zapisovatel docházky,  R. Olšar 7.B - ajťák, K.Matějková 8.A - mluvčíL. Pavelka 8.B - fotograf, K. Hospodářský 8.B, M.Moníková 9.A - oceňovač, P.Liščák 9.B - místo setkávání

 

Dokumenty