Sportovní hala

Nabízíme k pronájmu volné hodiny ve sportovní hale. Cena pronájmu za 1 hodinu je 400,-Kč pro kolektivní sporty, 280,-Kč pro individuální sporty a 280,-Kč pro sportovní organizace města. Pro sportovní soustřenění je cena dohodou. Informace p. Pavel Brož - mob.+420 721 746 301, e-mail: brozpa@quick.cz.

Tělocvična

Nabízíme k pronájmu volné hodiny v tělocvičně. Cena pronájmu za 1 hodinu je 220,-Kč pro kolektivní sporty, 160,-Kč pro individuální sporty a 160,-Kč pro sportovní organizace města . Pro sportovní soustřenění je cena dohodou. Informace p. Pavel Brož - mob.+420 721 746 301, e-mail: brozpa@quick.cz.