Školní družina

Kontakt

1. oddělení: +420 487 883 859; 2. a 3. oddělení +420 487 883 858

Vychovatelky ŠD

Attilia Častulíková, vedoucí vychovatelka
Petra Bursová
Hana Novotná

Provoz ŠD

pondělí - pátek 6:30 – 16:30

Obsazení oddělení

Oddělení  vychovatelka umístění třída  žáků
1. oddělení Hana Novotná Přízemí m.č.19, 20 1. max. 30
2. oddělení Attilia Častulíková Přízemí m.č. 22 2.-3. max. 30
3.oddělení

Petra Bursová

Přízemí m.č. 23 3.-5. max. 30

Denní rozvrh

6:30 - 7:40 výchovná činnost rekreační a tělovýchovná
11:40 - 13:00 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost
13:00 - 14:00 vycházky nebo individuální činnost
14:00 – 15:00 vycházky, výchovná, vzdělávací, zájmová činnost
15:00 - 16:30 zájmová činnost, postupný odchod dětí