Školní družina

Kontakt

+420 487 883 859

Vychovatelky ŠD

Attilia Častulíková, vedoucí vychovatelka
Hana Homzová
Klára Kohoutová

Provoz ŠD

pondělí - pátek 6:30 – 16:30

Obsazení oddělení

Oddělení  vychovatelka umístění třída  žáků
1. oddělení Klára Kohoutová Přízemí m.č.19, 20 1. max. 30
2. oddělení Attilia Častulíková Přízemí m.č. 22 2. max. 30
3.oddělení Hana Homzová Přízemí m.č. 23 3. max. 30

Rozvrženi pracovní doby

Ranní směna ŠD 1 + ŠD 2 + ŠD 3 6:30 - 7:40 Klára Kohoutová: 1.tř.; Attilia Častulíková: 2. - 5.tř.
Polední a odpolední směna viz. rozvrh vychovatelek v provozu všechna oddělení
Odpolední směna ŠD 2 v po: do 15:45,
út - pá: do 15:40
 poté spojena s ŠD 1 nebo ŠD 2

Rozvrh vychovatelek

  Klára Pospíšilová Attilia Častulíková Hana Homzová
PO
6:30 - 7:40
11:40 - 16:30
6:30 - 7:40
11:40 - 15:45
12:35 - 16:30
ÚT 16:30 - 7:40
11:40 - 16:30
6:30 - 7:40
11:40 – 15:40
12:35 - 16:30
ST 6:30 - 7:40
11:40 - 16:30
6:30 - 7:40
11:40 – 15:40
12:35 - 16:30
ČT 6:30 - 7:40
11:40 - 16:30
6:30 - 7:40
11:40 – 15:40
12:35 - 16:30
6:30 - 7:40
11:40 - 16:25
6:30 - 7:40
11:40 – 15:40
12:35 - 16:30

Režim

1. Činnost ŠD se řídí organizační směrnicí školy - Řádem školní družiny základní školy.

2. Akce mimo pravidelný program hlásí vedoucí vychovatelka vedení školy do týdenního plánu práce.
 

Denní rozvrh

6. 30 - 7.40 výchovná činnost rekreační a tělovýchovná
11.40 - 13.00 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost
13.00 - 14.00 vycházky nebo individuální činnost
14:00 – 15:00 zájmová činnost
15.00 - 16.30 zájmová činnost, postupný odchod dětí