Školní družina

Kontakt

+420 487 883 859

Vychovatelky ŠD

Attilia Častulíková, vedoucí vychovatelka
Petra Bursová
Klára Tomková

Provoz ŠD

pondělí - pátek 6:30 – 16:30

Obsazení oddělení

Oddělení  vychovatelka umístění třída  žáků
1. oddělení Petra Bursová Přízemí m.č.19, 20 1. max. 30
2. oddělení Attilia Častulíková Přízemí m.č. 22 2. max. 30
3.oddělení

Dominika Petrová, ranní směna

Klára Tomková, polední a odpolední směna

Přízemí m.č. 23 3. max. 30

Rozvrženi pracovní doby

Ranní směna 6:30 - 7:40 v provozu všechna oddělení
Polední a odpolední směna viz. rozvrh vychovatelek v provozu všechna oddělení

Rozvrh vychovatelek

  Petra Bursová Attilia Častulíková

Dominika Petrová, Klára Tomková

PO
6:30 - 7:40
11:40 - 16:30
6:30 - 7:35
11:40 - 16:00

6:30 - 7:30
12:35 - 16:30

ÚT 6:30 - 7:40
12:35 - 16:30
6:30 - 7:35
11:40 – 16:00
16:30 - 7:30
12:35 - 16:30
ST

6:30 - 7:40
11:40- 16:30

6:30 - 7:35
12:35 – 16:00
6:30 - 7:30
12:35 - 16:30
ČT 6:30 - 7:40
11:40 - 16:30
6:30 - 7:35
11:40 – 16:00
6:30 - 7:30
12:35 - 16:30
6:30 - 7:40
11:40 - 16:25
6:30 - 7:35
11:40 – 16:00
6:30 - 7:30
12:35 - 16:30

Režim

1. Činnost ŠD se řídí organizační směrnicí školy - Řádem školní družiny základní školy.

2. Akce mimo pravidelný program hlásí vedoucí vychovatelka vedení školy do týdenního plánu práce.
 

Denní rozvrh

6:30 - 7:40 výchovná činnost rekreační a tělovýchovná
11:40 - 13:00 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost
13:00 - 14:00 vycházky nebo individuální činnost
14:00 – 15:00 zájmová činnost
15:00 - 16:30 zájmová činnost, postupný odchod dětí