Přehled kroužků

školní rok 2023/2024

DEN HODINY KROUŽEK VĚKOVÁ KATEGORIE VEDOUCÍ
Pondělí 13:00 - 15:00 Výtvarný kroužek 1. stupeň Manová
  13:00 - 14:00 Logopedie 1. třídy Venhauerová
  13:00 - 15:00 Masterschef 3. - 5. třídy Petrová
  13:00 - 14:00 Přírodovědný kroužek 3. - 5. třídy Řehořková
  13:30 - 14:30 Příprava na zkoušky M 9. třídy Černoušková         
  14:00 - 15:00 Basketbal (hala) 2. stupeň CH Nováček
  14:00 - 15:00 Basketbal (těl.) 2. stupeň D Nováčková
         
         
Úterý       12:00 - 14:00 Kreativní kroužek 1. stupeň Manová
  12:30 - 13:30 Zdravotnický kroužek 2. - 5. třídy Řehořková, Vávrová
  13:00 - 14:00 Sportovní hry (těl.) 1. - 3. třídy Dvořáková
  13:00 - 14:00 Sportovní hry (hala) 4. - 5. třídy Venhauerová
  13:00 - 14:00 Zábavná logika 3. - 4. třídy Olšarová
  14:00 - 17:00 Taneční kroužek (těl.)   ZUŠ Brázdová
  14:00 - 15:00 Herecký kroužek 3. - 8. třídy Kravcivová
         
Středa 7:00 - 7:45 Basketbal (těl.) 6. - 7. třídy Kopřiva
  12:40 - 13:40 Logopedický kroužek 1. třídy Olšarová
  13:00 - 14:00 Taneční kroužek (těl.) 1. - 4. třídy Řehořková
  13:30 - 15:00 Včelařský kroužek 1. - 9. třídy Cháb
  14:00 - 14:45 Zdravotnický kroužek 2. stupeň Vávrová, Serdelová
  14:00 - 15:30 Volejbal (hala) 2. stupeň M. a M Nováčkovi
         
Čtvrtek ---------------      
         
Pátek ---------------      

Knihovna pro žáky: pondělí 13:25 - 13:50 hodin, úterý 12:50 - 13:50 hodin, středa 12:50 - 13:50 hodin

  • Další kroužky jako např. basketbal, florbal, fotbal, kinball, sportovky ml. žáků nebo skaut zajišťují místní organizace, škola pouze informuje o jejich konání (hlášení ve školním rozhlasu).
  • Všichni žáci platí za jeden kroužek 100,- Kč za měsíc.
  • Kroužky se platí 2x ročně: v říjnu (za období září - prosinec) a v lednu (za období leden - červenec).