Přehled kroužků

Školní rok 2019/2020

DEN HODINY KROUŽEK VĚKOVÁ KATEGORIE VEDOUCÍ
Pondělí 13:00 - 14:30 Klub cizích jazyků 3.-5. tř. Langová
  13:30 - 14:30 Atletika 6 - 12 let Vobrová
  14:00 - 15:00 Včelařský kroužek 3.- 9.tř. Hnátová
         
Úterý 13:00 - 14:30 Klub zábavné logiky 5.tř. /od listopadu/ Hekšová
  13:30 - 15:00 Čtenářský klub 2.-5.tř. /od listopadu/ Venhauerová
  16:00 - 17:00 ASPV - kinball /hala/ 4.-6.tř. Ševců N. a F.
  17:00 - 18:30 ASPV - Kinball / hala 7.-9. třída Ševců N. a F.
  17:00 - 18:00 Fotbal CH 9-14 let Karel J.
         
Středa 7:00 - 7:45 Basketbal  5.-7.tř. Kopřiva
  14:00 -15:00 Florbal 6.-9.tř. CH + D Nováček
  14:00 - 15:00 Pěvecký kroužek 1.-9. třída Bartošová
  14:00 - 15:15 Keramický kroužek 3.-5.tř. Mothejzík
  15:00 -  17:00 Volejbal /hala/ CH 6.-9.tř. P.Kreisinger
  16:00 - 17:00    Sportovky 1.-3.třída CH + D Gabrielová, Gabriel
         
Čtvrtek 13:00 - 14:30    Taneční kroužek 2. - 5. třída Olšarová, Řehořková
  13:00 - 14:30 Čtenářský klub 1.tř. /od listopadu/ Vytisková
  14:00 - 15:00 Sportovní hry 4.-5.tř. Venhauerová
  15:30 - 17:30 Skauti 7 - 14 let Vorel
  16:30 - 17:30 ASPV - florbal /hala/ 1.-3.tř. Halabalíková
  17:30 - 18:30 ASPV - florbal/hala/ starší žáci Halabalíková
  17:00 - 18:00 Fotbal CH 9-14 let Karel J.
         
Pátek 14:00 - 15:00 Volejbal 6.-9.tř. CH + D Nováček
  16:30 - 17:30 ASPV Kinball /hala/ 3.-9. třída Ševců N. a F.

Skauti - hlavní vedoucí: Martin Vorel - tel. 732 355 200

Knihovna pro žáky: úterý, čtvtek - 12:35 - 13:25 hodin

• Další kroužky jako např. basketbal, florbal, fotbal, kinball, sportovky ml. žáků, rybářský zajišťují místní organizace, škola pouze informuje o jejich konání ( hlášení ve školním rozhlasu).
• Všichni žáci platí za jeden kroužek 70,- Kč za měsíc. Za keramický kroužek platí všichni 80,- Kč za měsíc.
• Kroužky se platí dvakrát ročně: říjen - na období říjen– prosinec - 210,- Kč
v lednu- na období leden – květen / červen/ - 350,-/420,- Kč
• Žáci se přihlašují u jednotlivých vedoucích od 30.9.2019. Kde není vedoucím kroužku učitel, žáci se přihlásí v den první schůzky, tj. v týdnu od 30.9.2019. Žáci 1.-3. tříd se přihlásí prostřednictvím třídních učitelů podle Vámi označených kroužků. Kapacita kroužků je omezena, takže budou žáci přihlášeni dle možností.