Přehled kroužků

školní rok 2022/2023

DEN HODINY KROUŽEK VĚKOVÁ KATEGORIE VEDOUCÍ
Pondělí 13:00 - 14:00 Výtvarný kroužek 3. - 5. třídy Manová
  13:30 - 15:30 Taneční kroužek   ZUŠ - Brázdová
  13:30 - 15:00 Včelařský kroužek 1. - 9. třídy Hnátová
  14:00 - 15:30 Volejbal /hala/ 6. - 9. třídy Nováček, Nováčková
  15:30 - 16:30 Basketbal (hala)                  D 3. - 5. třídy                      Kohoutová                     
  16:30 - 17:30 Basketbal (hala) CH 1. - 4. třídy Kopřiva
         
Úterý       7:00 - 7:45           Sportovní hry 4. - 5. třídy Dvořáková
  12:00 - 13:00 Kreativní kroužek 1. - 2. třídy Manová
  12:00 - 13:00 Logopedický kroužek 1. třídy Olšarová
  15:00 - 17:00 Taneční kroužek (těl.)   ZUŠ - Brázdová
  16:00 - 17:00 ASPV - kinball /hala/ 2. - 6. třída Ševců N. a F.
  17:00 - 18:30 ASPV - kinball /hala/ 7. - 9. třída Ševců N. a F.
  17:00 - 18:00 Atletika 1. stupeň Vobrová
         
Středa 13:00 - 14:00 Sportovní kroužek /těl/ 1. - 2. třídy Venhauerová
  13:00 - 15:00 MasterChef (kuch.) 1. stupeň Petrová D.
  15:00 - 16:00 Basketbal (hala) 3. - 5. třídy Kohoutová
  16:00 - 17:00 Sportovní hry 1. - 3. třída E. a K. Gabrielovi
  15:15 - 17:00 Florbal (hala) 3. - 8. třídy Lamatová
  17:00 - 18:00 Kopaná (hala) CH 11 - 14 let Karel
         
Čtvrtek 7:00 - 7:45 Basketbal (těl.) 6. - 7. třídy Kopřiva
  12:00 - 13:00  Logopedický kroužek 3. třída Venhauerová
  12:30 - 13:30 Badatelský kroužek 2. třída Řehořková
  15:00 - 17:00 Volejbal (těl.) CH + D 6. - 9. třídy Kreisinger
  16:00 - 1800 Fotbal (přípravka, hala)    Vinš
         
Pátek 13:00 - 15:15 Taneční kroužek   ZUŠ - Brázdová
  14:00 - 15:00 Florbal (hala) D + CH 6. - 9. třídy Nováček
  16:30 - 17:30 ASPV Kinball (hala) 6.-9. třída Ševců N. a F.

Knihovna pro žáky: pondělí 12:40 - 13:25 hodin, středa - 13:30 - 14:15 hodin

  • Další kroužky jako např. basketbal, florbal, fotbal, kinball, sportovky ml. žáků nebo skaut zajišťují místní organizace, škola pouze informuje o jejich konání (hlášení ve školním rozhlasu).
  • Všichni žáci platí za jeden kroužek 100,- Kč za měsíc.
  • Kroužky se platí 2x ročně: v říjnu (za období září - prosinec) a v lednu (za období leden - červenec).