Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Organizace zápisu dětí do Mateřské školy Školní a MŠ Nové Zákupy pro školní rok 2022/ 2023:

Zápis k předškolnímu vzdělávání probíhá v souladu s konkrétními ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Termín zápisu:  3. 5. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin

Místo konání zápisu:  MŠ Školní 347, Zákupy

 • Pro děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017 je přihlášení k předškolnímu vzdělávání povinné podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákonní zástupci dítěte podají jenom Žádost o přijetí). Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají i děti s odkladem školní docházky narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016.
 • Ostatní děti budou k předškolnímu vzdělávání přijaty na základě podání Žádosti o přijetí, Potvrzení o povinném očkování a dle kritérií školy.

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy:

 • 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 – školský zákon) s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná).
 • 2. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Zákupy, které k 1. 9. 2022 dosáhne věku 3 let, podle data narození od věkově nejstarších.
 • 3. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Zákupy, které k 31. 12. 2022 dosáhne věku 3 let, podle data narození od věkově nejstarších.
 • 4. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Bohatice, Velenice a Lindava v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
 • 5. Dítě, které k 1. 9. 2022 dosáhne věku 3 let, podle data narození, od věkově nejstarších.

Dokumenty nutné k přijetí dítěte do MŠ

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • formulář na potvrzení o pravidelném očkování dítěte od registrovaného praktického lékaře pro děti a dorost - nebude požadován u dětí s povinnou předškolní docházkou

Formuláře ke stažení Žádost o přijetí dítěte do MŠ

                                       Potvrzení dětského lékaře                                          

Osobní výdej formulářů lze v MŠ Školní po předchozí telefonické domluvě na tel.č. 725 179 892.

Vyplněnou žádost o přijetí a potvrzení o očkování doručí zákonný zástupce v den zápisu.

 Registrace dětí:

 • Ke každé z podaných žádostí bude přiděleno registrační číslo.
 • Seznam přijatých dětí – jejich přidělené registrační číslo – bude zveřejněn na našich webových stránkách a budovách obou mateřských škol 30. 5. 2022.
 • Pokud na seznamu nebude Vaše registrační číslo, žádost byla zamítnuta a rozhodnutí bude doručeno poštou.

V souladu s ustanovením §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 16. 5. 2022 od 7:30 do 15:30 v budově MŠ Školní Zákupy.

Při zápisu nerozhoduje pořadí příchozích žadatelů o umístění do MŠ. Prioritní jsou kritéria!

Přijímat děti mimo zápis, tj. v průběhu školního roku je možné pouze při uvolnění kapacity školy.

7. 6. 2022 v 16 hodin proběhne ve školní jídelně (vchod z terasy) informativní seznamovací schůzku pro rodiče přijatých dětí. Kde rodiče podepíší Rozhodnutí o přijetí dítěte a vyplní Evidenční list dítěte.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností volejte na tel.číslo 725 179 892 nebo e-mail

skolka@zszakupy.cz

Připojené soubory

 • Zápis plakátek.docx (docx)
 • Autor: Eva Šefčíková
  Publikováno: 07.04.2022
  Třída: MŠ Školní