Informace k provozu MŠ od 8.2.2021 do 14.2.2021

Informace k provozu MŠ od 8.2.2021 do 14.2.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 8.ÚNORA DO 14.ÚNORA 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám

  • mateřské škola je v provozu
  • děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky
  • ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve školce mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školce
  • vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

Zvoňte dle pokynů a děti si převezmou asistentky a učitelky u hlavniho vchodu. Nadále dodržujte obecně platná pravidla!

Autor: Eva Šefčíková
Publikováno: 08.02.2021
Třída: MŠ Školní