Režim v MŠ od 14. 3. 2022

Režim v MŠ od 14. 3. 2022

Od 14.3.2022 platí, že:


- zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
- třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
- pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou zaměstnanci po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku,
- obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.

Zároveň si dovolujeme upozornit, že již nyní nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení.

Autor: Eva Šefčíková
Publikováno: 14.03.2022
Třída: MŠ Školní