Projektový den ve výuce

Projektový den ve výuce

Ve středu 30. 3. 2022 proběhl ve třídě Broučků projektový den s názvem "Malý stavitel". Děti se seznámily s tvořením map, umísťováním budov a objektů do mapy s pomocí piktogramů. Vyškolený odborný pracovník zábavnou formou soutěží  a her  děti naučil, jak správně stavět dům tak, aby nespadl  a společně vytvořit město "Broučkov" na velké slepé mapě. Celé dopoledne děti vzájemně spolupracovaly a jejich společné úsilí bylo odměněno diplomem.

Připojené fotografie

Autor: Eva Šefčíková
Publikováno: 06.04.2022
Třída: MŠ Školní