Zápis do MŠ - aktualizováno

Zápis do MŠ - aktualizováno

Změna termínu zveřejnění seznamu přijatých dětí! (viz text)


Informace k průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 MŠ Školní a MŠ Nové Zákupy a oznámení o vydání rozhodnutí

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás informovali o postupu, kterým bude v tomto školním roce probíhat zápis do mateřských škol. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, je potřebné organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.
Proto zápis organizujeme bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců následujícím způsobem.

I. fáze: vydávání žádostí od 6.4. do 30.4. 2021
Formuláře lze stáhnout v přiložených dokumentech, na webových stránkách MŠ Dokumenty nebo osobně vyzvednout v MŠ každé pondělí a středu od 8:00 do 12:00 hodin. V jiný termín po telefonické domluvě (tel. 487 883 856, 725 179 892)

II. fáze: sběr žádostí – zápis od 3.5. do 7.5. 2021
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podávejte těmito způsoby:
1. do datové schránky školy (ye8cp64)
2. e-mailem s elektronickým podpisem (skolka@zszakupy.cz)
3. poštou – nepřekládat (ZŠ a MŠ Zákupy, Školní 347, Zákupy 47123)
4. odevzdáním do schránky na budově základní školy (po předchozím upozornění na tel. 487 883 856, 725 179 892)
5. osobně (pro zákonné zástupce, kteří nemají technické zázemí pro vytisknutí žádosti, potřebují s vyplněním pomoci – nutno domluvit termín konzultace na tel. čísle 487 883 856, 725 179 892)
Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou tyto vyplněné a podepsané formuláře:
01 - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání MŠ Zákupy
02 - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání MŠ Nové Zákupy
Příloha č.1 Potvrzení lékaře o pravidelném očkování dítěte                    

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy:
1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 – školský zákon) s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná).
2. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Zákupy, které k 1. 9. 2021 dosáhne věku 3 let, podle data narození od věkově nejstarších.
3. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Zákupy, které do 31. 12. 2021 dosáhne věku 3 let, podle data narození od věkově nejstarších.
4. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Bohatice, Velenice a Lindava v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
5. Dítě, které k 1. 9. 2021 dosáhne věku 3 let, podle data narození, od věkově nejstarších.

Pro děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 je zápis k předškolnímu vzdělávání povinný podle §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pro tyto děti neplatí povinnost doložení potvrzení o očkování.

Na základě podané žádosti rozhodne ředitel školy o přijetí (nepřijetí) k předškolnímu vzdělávání. Po podání žádosti bude Vašemu dítěti přidělené registrační číslo, které zašleme na Váš e-mail. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí v obou MŠ a na webových stránkách školy 3. 6. 2021. Děti zde budou uvedeny pod registračními čísly bez uvedení jmen. Písemné rozhodnutí o přijetí nebude doručováno poštou, ale lze požádat o jeho vydání v MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou do vlastních rukou zákonného zástupce.

Podle ustanovení § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí, a to 10. 5. 2021 (od 7.30 do 15:30 hod.) v budově MŠ Zákupy.

V červnu se bude konat schůzka pro rodiče přijatých dětí do MŠ, termín bude upřesněn dle vývoje situace.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na vedoucí učitelku MŠ (skolka@zszakupy.cz nebo na tel. 487 883 856, 725 179 892).

 

 

 

Autor: Eva Šefčíková
Publikováno: 20.04.2021
Třída: MŠ Školní