Procvičování k učebnicím Project

Project 1

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Project 2

https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Project 3

https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level3/?cc=cz&selLanguage=cs

Project 4

https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level4/?cc=cz&selLanguage=cs

Další odkazy na procvičování:

http://www.gramar.in

http://www.kaminet.cz

https://english-grammar-lessons.com/ - gramatika – časy, výklad + test

www.quizlet.com - slovní zásoba, v kolonce search se zadá jakékoliv téma a otevře se přehled sad se slovíčky a obrázky na dané téma

https://www.gamestolearnenglish.com/ - výborná stránka, kde jsou opravdu obsáhlé tematické okruhy

na horní liště:    games – hry

vocab – klasické procvičování slovíček s obrázky – objeví se anglické slovo a vy z mnoha obrázků kliknete na ten správný

phrases – fráze, zde si procvičíte přímo celé věty, objeví se obrázek a několik slov, jedno z těch slov vyberete jako začátek věty popisující obrázek, objeví se další slova a zase vyberete následující slovo věty, takto doplníte celou větu

spelling – hláskování,spellingbee – podle poslechu napíšete slovo na obrázku – výborné na procvičování pasní

describer – pro zdatnější žáky doporučuji popis slovíček, není to čistě anglické slovo vs. české slovo, ale anglická věta vám popíše jedno slovíčko z obrázků, v podstatě anglický výkladový slovník

https://www.rong-chang.com/nse/semx/ - procvičování slovosledu, rozházená slova dáváte do vět (check – kontrola, next – další)