Konzultační centrum Školy pro demokracii.

Odkazy na web:

Centrum pro demokratické učení: www.cedu.cz

Semináře: https://cedu.cz/eshop

Kontakty na CEDU: https://cedu.cz/kontakty

Kontaktní osoby:

Mgr. Jaroslava Neumannová - tel. 487 883 844, e-mail: neumannova@zszakupy.cz
Mgr. Marcela Kopřivová - tel. 487 883 843, e-mail: marcelka.koprivova@seznam.cz
Mgr. Pavlína Vytisková - tel. 487883843, e-mail:vytiskova@zszakupy.cz

Co je Konzultační  centrum pro Školu pro demokracii?

Skupina základních škol napříč celou ČR, které nabízejí školám ze svého kraje podporu při snaze získat titul Škola pro demokracii.

Škola pro demokracii je celonárodně platný titul, který náleží školám, které napomáhají aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí a splňují všechna kritéria v osmi oblastech. Zapojené školy si s žáky kladou tyto otázky:

 • Říkají školní dokumenty, že se máme zapojovat do života školy?
 • Můžeme využívat různorodé nástroje komunikace?
 • Funguje u nás třídní a školní samospráva?
 • Podílíme se na tvorbě pravidel pro fungování školy?
 • Jsme jako třída s třídním učitelem dobrý tým?
 • Zapojujeme se do hodnocení svých studijních výsledků?
 • Můžeme vylepšovat protředí školy a vztahy ve škole?
 • Můžeme nějak spolupracovat s obcí?

Co vám může Konzultační centrum Školy pro demokracii nabídnout?

 • své zkušenosti a rady s tím, jak získat titul a jak naplnit oblasti hodnocení,
 • propojení na další školy, které pracují v programu v našem kraji,
 • po registraci do programu přes www.skolaprodemokracii.cz vás konzultační centrum osloví a zašle vám plakát s oblastmi a nálepkami pro označení splněných oblastí
 • 1x za rok uspořádá setkání škol z kraje ( inspirační setkání škol plné příkladů z praxe, předání sertifikátů za účasti zástupců kraje).

Co vám může nabídnout naše Konzultační centrum?

 • ukázku zasedání našeho Žákovského parlamentu,
 • poradíme jak uskutečnit volby do ŽP,
 • poradíme, jak rozdělit role v ŽP, jak vést schůzky ŽP,
 • rádi předáme své zkušenosti s vedením ŽP.