Akce ve školním roce 2019/2020

VALENTÝNSKÁ POŠTA

     V pátek 14. února,  na sv. Valentýna,  jsme uskutečnili každoroční  akci ŽP „Valentýnskou poštu". Již od pondělí 9. února byla v naší škole valentýnsky ozdobená schránka, do které mohli žáci naší školy dávat svá přáníčka. V pátek  pak  parlamenťáci, vždy dvojice mladší a starší parlamenťák, přáníčka roznesli do jednotlivých tříd. Sami parlamenťáci vytvořili přáníčka pro zaměstnance školy, která jim byla  v pátek předána s malou čokoládičkou Merci.
     Ohlas této akce byl velice pozitivní, proto ji uspořádáme i příští rok.
redaktor ŽP Mára Pačes

HEJTMANSKÝ DEN NA ZŠ a MŠ ZÁKUPY

      V pátek 17.ledna 2020 navštívil naší školu pan hejtman Martin Půta, kterého při návštěvě naší školy doprovodil  i náš pan starosta Radek Lípa a místostarosta Jaroslav Hajdů.

       Uvítali jsme je v aule školy, odkud je zástupci ŽP odvedli k vedení školy a potom na druhé patro, kde už na ně čekal malý parlament. Uvítací slovo zvládla Amálka ze III. B a odvedla je do své třídy, kde panu hejtmanovi představila práci ve třídě třeťáků. Poté všichni zamířili do parlamenťárny, kde už byl připravený i velký parlament. Tady se ujal slova předseda ŽP Míra a rychlým kladením otázek a odpovědí představil žákovský parlament. Pak následovala další krátká prohlídka školy – třída I.B, místo setkávání, třída IX. a třída VI.B. V této třídě pak proběhla hlavní část návštěvy. Parlamenťáci pomocí prezentace představili svou činnost a akce, které pořádají na škole, v obci, ale i v rámci Konzultačního centra. Po prezentaci, do které se zapojili téměř všichni parlamenťáci, následovala beseda naplněná otázkami kladenými panem hejtmanem či otázkami pro pana hejtmana. A tak jsme se například dozvěděli, že velmi rád čte, že má rád zimu, že rád sportuje – cyklistika, jak se stal hejtmanem, co mu dělá radost, co ho naopak trápí a že třeba rád chodí do zvířecích útulků. Při loučení pan hejtman předal velmi pěkné dárky, které nás potěšily.

        A co nás překvapilo? Třeba to, že pan hejtman je velmi lidský a přátelský, že nám naslouchal, že se o nás zajímal, že nám dal pocit podpory a zájmu.

        A na co jsme pyšní? Třeba na naše vystupování, na naši práci, na profesionalitu, s jakou jsme celé dopoledne zvládli, na občerstvení, se kterým nám tradičně pomohla šikovná maminka, na naši školu, ale i na našeho pana hejtmana.

za ŽP redaktor Mára Pačes

BEZPEČNOST HRAVĚ

    Ve čtvrtek 2. listopadu jsme uspořádali akci s dopravní tématikou BEZPEČNOST HRAVĚ“. O uskutečnění této akce nás požádal starosta  Ing. Radek Lípa. Celá akce probíhala také ve spolupráci s Policií  ČR. Pan Markl, který pracuje u dopravní policie, chtěl,  aby se znovu upozornilo na důležitost dodržování bezpečnosti na silnicích.

      Tým parlamenťáků zajistil dvanáct stanovišť, kde se musely provádět různé úkoly, které byly spojeny s dodržováním bezpečnostních pravidel na silnici. Stanoviště byla rozmístěna po celé naší škole.  Účastníci akce si například  procvičili správné dání přednosti na křižovatkách (pravidlo pravé ruky), jak má vypadat výbava jízdního kola, zahráli si speciální policejní pexeso, vyzkoušeli si  Kimovku, ve které si museli zapamatovat, co nejvíce dopravních značek, AZ kvíz o dopravě, jízdu zručnosti, pravidla první pomoci, znalost telefonních čísel, atd.  Akce se zúčastnili žáci od prvních do šestých tříd. Odměnu dostal každý účastník, první tři týmy měly odměnu o něco bohatší.

       Akce měla velký ohlas jak mezi soutěžícími, tak i mezi parlamenťáky, kteří prokázali obrovské organizační schopnosti, ale zároveň i oni museli prokázat dobrou znalost bezpečnostních pravidel. A určitě na tuto problematiku navážeme zase příští rok.

Více informací naleznete i na webových stránkách  Policie České republiky:
https://www.policie.cz/clanek/bezpecnost-hrave-na-zakladni-skole-v-zakupech.aspx

redaktor ŽP Mára Pačes

DEN BAREV
     Poslední den před podzimními prázdninami se jako každý rok konal „DEN BAREV“, kterým si naše škola pravidelně připomíná vznik samostatné Československé republiky. 28. října naše krásná země oslavila již 101. narozeniny. Ten den (25.10.) se jednotlivé třídy (nebo spíš my – žáci) oblékly do barev naší státní vlajky – červené, modré a bílé. A protože nám i počasí přálo, na říjen panovalo neobvyklé teplo, všichni jsme se o velké přestávce sešli před školou, kde jsme vytvořili „živou“ státní vlajku a společně jsme si zazpívali naši hymnu. Na kytaru nás doprovodila paní učitelka Bartošová.

      Takže za rok všichni v červené, modré a bílé zase ahoj!

                                                                     za ŽP Pavla Pelčáková

TÝDEN ÚSMĚVŮ
     Tento týden jsme věnovali Světovému dni úsměvů, který se slaví  5. října.
     My jsme si tento den  užívali celý týden. Po škole byly rozmístěny plakáty se smajlíky a všichni žáci mohli smajlíka darovat žákům,  učitelům i ostatním zaměstnancům školy, kteří nevypadali zrovna příliš radostně . Každý den začal vyhlášením  citátu na téma ÚSMĚV např. " Čistota je půl zdraví, ale úsměv je zdraví celé" a vtipu po zasmání.  V pátek se v Místě setkávání mohli žáci vyfotit se škraboškami úsměvů . Tuto možnost měli každou přestávku.       
     Snad jsme každému touto akcí zlepšili náladu, naučili je se usmívat a rozdávat úsměvy a vykouzlili úsměvy na jejich tvářích,  ale i na tvářích  obdarovaných. A o to nám hlavně šlo. Úsměv totiž nic nestojí, ale zmůže mnoho.
redaktor ŽP Mára Pačes

PŘESPÁVAČKA 2019

     Nový školní rok nemohl náš parlament odstartovat jinak než každoroční  přespávačkou, která se uskutečnila ze čtvrtka 12. září na pátek 13. září.
     Na programu bylo hodně bodů. Nejprve jsme se seznámili s novými členy pomocí různých her. Také jsme sestavili plán akcí na celý nový školní rok. Pak došlo na volbu předsedy a místopředsedy. Předsedou byl zvolen Míra Žížala. Se stejným počtem bodů skončily na postu místopředsedkyně Áďa Rýdlová a Terka Pilousová. Pak jsme se rozdělili do týmů a šli jsme do tělocvičny, kde jsme prováděli různé herní aktivity na stmelování, spolupráci, pomoc a poznávání sebe i druhých. Po večerce jsme šli spát. Ráno na nás čekala snídaně v jídelně a úklid všech potřebných věcí z předchozího dne. A vydali jsme se na vyučování.
     Přespávačka se vydařila, což se úplně nedá napsat o vyučování. Naštěstí k nám byli učitelé shovívaví a pomohli nám překonat dlouhý 24hodinový zápřah.
redaktor ŽP Mára Pačes

Akce ve školním roce 2018/2019

CUKRÁRNIČKY

     V úterý dne 16. dubna 2019 se konaly třídní schůzky. Pro rodiče bylo připraveno překvapení v podobě CUKRÁRNIČEK. Na každém patře školy, byla zajištěna parlamenťáky malá cukrárnička  – Světová cukrárna, cukrárna  U veselého stromu nebo cukrárna U Macha a Šebestové.  Rodiče si mohli objednat kávu, čaj a byly pro ně připraveny i zákusky. S výrobou zákusků opět lehce pomáhali obětaví a parlamenťákům naklonění rodiče, ale letos zabodovaly i samotné třídy, které v rámci výuky napekly a připravily dortíčky, mufínky, koláčky a další sladkůstky. Byly to třídy: II.A, IV. A, IV.B, V.B, VII.A. Všem třídám ještě jednou moc děkujeme, zrovna tak i jejich pí učitelkám.
     Ohlas rodičů byl velice kladný!!! Třídní schůzky se tak staly určitě příjemnějšími a ani tolik nebolel návrat domů s těmi našimi extra učebními výsledky.
P.S. Nesmíme zapomenout poděkovat našim maminkám, viďte pí Pelčáková a pí Slámová.
za ŽP Mára Pačes

DEN UČITELŮ aneb KOMENSKÝ BY MĚL RADOST

     S přípravou na oslavu Dne učitelů jsme začali již před dvěma týdny. Vybírali jsme vhodný citát k svátku našich učitelů. Tento citát jsme pak využili na výrobu placek pro učitele. Musím říci, že nám to dalo hodně zabrat.
     Na čtvrtek   28. března jsme ještě zakoupili kytičky, letos to byly žluté gerbery.
     V očekávaném dni jsme se rozdělili do tří skupin - po dvou členech parlamenťáků - a ke každé skupině dorazil v určitý čas fotograf. Celou akci začali Míra s Eliškou hlášením ve školním rozhlase a po něm vyrazili jako první na předání k vedení školy. Dále se dle rozpisu pokračovalo do jednotlivých tříd, kde jsme dárky předávali, jak učitelům, tak asistentům. V plánu nastal trošku chaos, protože nějací učitelé nebyli ve škole. Takže se pokračovalo i v pátek 29. Předání kytiček a přání proběhlo i v mateřské školce.
     Akcička se povedla!!!!!!!!Snad jsme na nikoho nezapomněli [:-)]
za ŽP Marek Pačes, redaktor

VALENTÝNSKÁ POŠTA

Jako každoročně, tak i letos  parlament'áci uspořádali akci "VALENTÝN".
     Všichni mohli vytvořit „Valentýnky“ a dát je do schránky, která byla umístěna ve druhém patře naší školy. Parlamentáci vyrobili valentýnská přáníčka pro všechny zaměstnance školy a přiložili k nim překvapení v podobě čokoládky. 14. února vybraní parlamenťáci většinou ve dvojicích začali roznášet „Valentýnky“  po celé škole. Reakce žáků  byly radostné. O velké přestávce si mohli žáci prvního stupně zastřílet z luku pod kontrolou Amorka - jakožto symbolem lásky - srdce prostřelené lukem... Učitelé i ostatní zaměstnanci školy byli mile potěšeni přáničky, která obsahovala výstižný citát.
    Celá akce byla hodnocena velmi kladně.
za ŽP Mára Pačes

VÁNOČNÍ JARMARK
     Letos stejně jako každý rok se uskutečnil vánoční jarmark. Konal se v sobotu 1. prosince 2018 v kulturním domě v Zákupech a byl součástí Adventních oslav v našem městě.  V pátek 30. listopadu vybraní parlamenťáci pomáhali
s odvozem výrobků ze školy do kulturního domu, rozmístili stoly pro jednotlivé třídy, roznosili krabice s výrobky, nazdobili stromeček, nazvučili vstupní prostor v KD.  V sobotu odpoledne vše  vypuklo. Účast byla veliká. Plno tříd zaznamenalo letos vysoké obnosy  z prodeje. Neúčastnily se pouze třídy, ale třeba i  kroužky  např. "včelák". Vánoční atmosféru jarmarku doplnily koledy, občerstvení v podobě horkého čaje, kávy a sladkých či slaných dobrot.
     Po skončení jarmarku Advent pokrčoval na náměstí Svobody,  kde vystoupil pěvecký sbor Zákupáček a došlo  ke slavnostnímu rozsvícení stromečku.
     Děkujeme všem, kteří navštívili náš jarmark. Část obdržených peněz byla poslána na Vánoční koncerty ČT.
za ŽP Marek Pačes

VÝSTAVA  100 LET ČR
     Žákovský parlament uspořádal ve škole výstavu, kterou jsme mohli vytvořit díky rodičům, učitelům, zaměstnancům školy, kteří nám zapůjčili své ,,RETRO´´ věci, které jsme vybírali na prvních třídních schůzkách. Rodiče a příbuzní žáků nám donesli spoustu věcí,  a tak bylo jednoduché na 1. patře vytvořit zajímavou a bohatou výstavu, kterou mohl každý z nás kdykoli během měsíců září až listopad navštívit. Mohli jsme tam vidět např. saně, gramofon, psací stroj, fotoaparát, lyže, porcelánové nádobí, gramofonové desky, cep, lopatu a spoustu dalších zajímavých předmětů. Všechny předměty byly vystaveny jako hádanky, takže jsme mohli tipovat jejich využití. Výstava měla velký ohlas a moc se líbila. Každý si vše prohlédl a vyzkoušel, třeba razítko, kopíráky atd. Výstava se nám tedy povedla a my bychom chtěli všem, co nám půjčili své cenné předměty poděkovat. Děkujeme.
P.S. Takhle hezky, vtipně, hravě a naučně jsme slavili 100let republiky.
za ŽP Eliška Bímová

DEN BAREV aneb SLAVÍME 100 LET REPUBLIKY
 Dne 26. října proběhla akce žákovského parlamentu jménem „Den barev“ jako gratulace ke 100. výročí založení Československé republiky. Tato akce je pořádána každý rok, ale tento rok bylo co slavit. Zástupci jednotlivých tříd si vylosovali barvu, kterou tato třída bude mít na sobě. Bylo vylosováno 6 bílých, 6 červených a 4 modré skupiny. V pátek 26.10. byly děti oblečeny v jednotlivých barvách, ale našly se i děti, co tričko bohužel neměly. Když jsme se všichni sešli před malou tělocvičnou, parlamenťáci začali rozdělovat děti podle barev, abychom utvořili vlajku České republiky. Když jsme se srovnali, tak nás pan ředitel nafotil ze všech stran a také jsme si zazpívali českou státní hymnu. Zúčastnili se i učitelé. Tato akce se žákovskému parlamentu velice podařila a měla dobrý ohlas. Někteří učitelé toho využili a uspořádali soutěž o to, kdo bude mít více věcí. 
za ŽP Marek Pačes, redaktor    

PROŽITKOVÝ KURZ PRO ČLENY ŽP
Ve čtvrtek 11.10. a v pátek 12.10. byl na naší škole realizován prožitkový kurz pro členy ŽP. Na prožitkovém kurzu se žáci ŽP učili spolupracovat ve skupině, navzájem se poznávali, prohlubovali své vztahy a hlavně zjistili, že společně dokážou víc, než by čekali. Čekala je řada hravých úkolů, které vyžadovaly spolupráci. Po uskutečnění každé aktivity lektoři s dětmi reflektovali, co kdo pro skupinu udělal, co přispělo k dosažení cíle nebo naopak, co by udělali příště jinak. Žáci zjistili, že úspěšnost spolupráce závisí výhradně na nich a tím získávají důležitou zkušenost s prožitkem osobní i kolektivní odpovědnosti.

INAUGURACE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
Inaugurace žákovského parlamentu proběhla ve čtvrtek 13. září 2018 v posluchárně  naší škole. Pozváni byli parlamenťáci, jejich rodiče a sourozenci, učitelé, pan ředitel a pan starosta. Pro rodiče bylo přichystáno malé občerstvení.
Úvodní slovo měla paní učitelka Kopřivová, která všechny přivítala. Pak následoval náš pozdrav. O tom, co jsme dělali předešlé roky, informoval Míra Žížala a Pavlínka Pelčáková. Jejich slova byla doprovázena i počítačovou prezentací. Poté si všichni zvolení parlamenťáci šli pro své smlouvy k panu řediteli Mgr. Č. Kopřivovi či k panu starostovi Ing. R. Lípovi. Paní učitelka Neumannová přednesla vyplývající práva a povinnosti ze strany školy a Eliška Kohoutová, naše předsedkyně, přednesla povinnosti a práva parlamenťáků. Ke konci jsme vyzvali rodiče ke hře, která se týkala zdravení - jaké způsoby máme, známe, používáme.......Zeptali jsem se rodičů, který pozdrav byl pro ně nejpříjemnější. Názory byly různé. Dost rodičů zvolilo propojení všech možností.
Na závěr nemohl chybět náš pozdrav!!!!!
V Zákupech dne 18. 9. 2018, redaktor: Mára Pačes, 7.A

PŘESPÁVAČKA ŽP
V pátek 7. září 2018 se uskutečnila v naší škole opět super přespávačka  žákovského parlamentu. Mezi sebe jsme přivítali nové členy!!!! Seznámení nás všech trvalo celkem dlouho.  Bohužel mezi nás nepřišli zvolení kandidáti z devátého ročníku, ihned se totiž práce v parlamentu vzdali.
Abychom procitli, zahráli jsme si ledolamku. A ledy opravdu roztály!!!!A nám to začalo i svěže myslet. Probrali jsme, co všechno v tomto školním roce chceme uskutečnit.  Rozdělili jsme si  funkce.  Zvolili jsme předsedkyni /Eliška Kohoutová/ a místopředsedkyni /Áďa Rýdlová/.  První plánovanou akcí bude inaugurace.
Vyspali jsme se do růžova a ráno jsme se rozešli, většina z nás se pak potkala na Zákupských slavnostech…
V Zákupech 18. 9. 2018, redaktor: Mára Pačes, 7.A

Dát se dohromady je jen začátek.
Držet pospolu je pokrok.
Pracovat společně je úspěch.
 A čas věnovaný pomoci ostatním je daleko lepší než pouhé dávání.

       Těmito myšlenkami  se náš ŽP řídil po celé dva roky práce. Našim parlamenťákům skončilo jejich dvouleté volební období, a tak se nabízí malé ohlédnutí.
A co se nám tedy podařilo a co se naopak nepodařilo?

Přespávačka -  nás opět nastartovala do nového období, zvolili jsme si nového předsedu, rozdělili si role, naplánovali si akce a hlavně jsme zapracovali na vytvoření týmu s novými členy
Návštěva Senátu ČR   - patří k těm akcím, které se nám nezdařily a to proto, že jsme si nedokázali pohlídat termín odevzdání prezentace, naše chyba, ale chybami se také učíme
Dnem barev – jsme tradičně přispěli k oslavě státního svátku vzniku ČSR, kdy organizujeme sestavení z těl spolužáků  naší státní vlajku.
Knihovničky – byl náš nový nápad. Akce spočívala ve spolupráci s rodiči naší školy, kteří přišli na třídní schůzky nejenom zjistit, jak se daří jejich ratolestem, ale zároveň nám přinesli knihy, které už doma zabírají místo, ale začínajícím čtenářům či dětem, které nemají možnost číst vlastní knihy, mohou pomoci vytvářet vztah ke čtení a rozvíjet jejich čtenářské dovednosti. A tak parlamenťáci  knihy vybírali, třídili, uklízeli.  Také vytvořili jednoduchá pravidla půjčování knih.
Obědy – byla naše další nová akce. Každý měsíc jsme losovali dvě třídy s jejich návrhy na oběd v daném měsíci. A tak nám paní kuchařky vařily podle našich chutí a nápadů. Děkujeme.
Sbírka pro Medouška – a ještě do třetice, další nová akce. Nápad vzešel od mladičké Parlamenťačky, která přišla s návrhem sbírky pro našeho zámeckého medvěda Medouška. A tak jsme sbírali suché pečivo, jablka, med a pomáhali tak zvířecímu symbolu města Zákupy. Děkujeme za nápad a jedné mamince  parlamenťačky  za pravidelný odvoz na zámek.
Vánoční jarmark – jsme opět uspořádali ve spolupráci s městem Zákupy za obrovské podpory učitelů a rodičů, kromě prodeje rozmanitých  a zajímavých vánočních výrobků žáků jsme zajistili i velmi chutné občerstvení, vzpomeňme na křehounké kremrolky od nejmenované maminky
Vánoční koncerty České televize  - finanční výtěžek z Vánočního jarmarku jsme znovu odeslali těm, kteří ho potřebují nejvíce, vždyť pomáhat je tak snadné
Výjezdní pracovní zasedání – zorganizování tohoto setkání bylo velmi komplikované, a to proto, že vypukla chřipková epidemie. A tak jsme nakonec vyjeli (vyšli) do naší MŠ, která nám ochotně nabídla zázemí. Čas společně strávený jsme hlavně věnovali naladění se do další práce, upevnění týmu a rozdělení si plánovaných akcí pro další pololetí
Valentýnská pošta – se letos obzvlášť vydařila a stává se pevnou tradicí na naší škole, dopísky zaláskovaným, kamarádům,  pedagogům roznášeli naši amorci vyšperkovaní amorovými šípy. Amorci nezapomněli ani na přátelská objetí kamarádů, kteří, jsou příliš nenápadní, abychom je blíže poznali
Ponožkový den – 21.3. jsme si všichni, kteří si uvědomujeme a respektujeme odlišnosti mezi lidmi, oblékli na každou nohu jinou ponožku. Tato akce probíhá na podporu lidí s Downovým syndromem. Barevné ponožky otočené patami k sobě symbolizují svým tvarem příčinu tohoto celoživotního onemocnění - poruchu chromozomu ve tvaru písmene X. Žáci žákovského parlamentu si připravili pro žáky krátkou prezentaci, ve které zjednodušeným způsobem vysvětlili, o co vlastně jde. 
Den učitelů  – byla opravdu vydařená akce, kterou ocenili všichni pedagogičtí zaměstnanci naší školy. Všechny jsme totiž obešli a všem předali námi vyrobené „placky“ s typickými hláškami našich učitelů a  malou kytičku za peníze, které jsme si sami vydělali. Ve školním rozhlase jsme připomněli svátek učitelů hlášením z naší vlastní tvorby. Učitelé byli nadšeni a spolužáky jsme motivovali k vlastním přáním našim učitelů. To se vážně povedlo.
Noc s Andersenem – letos připravili parlamenťáci pro začínající malé čtenáře úkoly z knihy Povídání o pejskovi a kočičce, a tak jsme kreslili, dramatizovali, pekli dort, vyráběli pejsky a kočičky, četli, kamarádili se, pomáhali si navzájem, no a samozřejmě spali
Krajská setkání ŽP Libereckého kraje  - byla v letošním roce těžištěm naší práce. Jako Konzultační centrum pro ŽP v Libereckém kraji jsme se podíleli na třech krajských  setkáních. První se uskutečnilo na podzim 2017 a bylo věnováno práci koordinátorů ŽP. Druhé krajské setkání už bylo určeno žákům a společně jsme se věnovali tématu plánování projektů. Třetí krajské setkání se uskutečnilo na jaře 2018 a bylo zaměřené na metodickou podporu správného vedení schůzek ŽP.     I zde jsme zažili slova chvály a obdivu na adresu našeho ŽP. Jak příjemné, ale zároveň velmi zavazující. Všechna krajská setkání jsme spoluorganizovali se ZŠ a MŠ Raspenava, která je v Libereckém kraji naším partnerem.
Cukrárničky – proběhly podruhé a měly stejný ohlas jako minulý školní rok. Na každém patře jsme měli připravené cukrárničky s malým pohoštěním pro rodiče, kteří přišli na třídní schůzky. Letos jsme se hodně sami podíleli na pečení sladkostí. A tak děkujeme paní učitelkám, které byly ochotné v rámci pracovních činností péci. Samozřejmě, že se našla maminka, která nás neustále podporuje a zase nám skvěle napekla. Celá akce je poděkováním rodičům za jejich starostlivost a zájem o nás děti.  
Sbírka předmětů pro výstavu ke 100. výročí vzniku ČSR – to bychom ani nebyli my, abychom zase něco nevymysleli, a to byste zase nebyli vy rodiče, abyste nás nepodpořili. A tak jsme během třídních schůzek vybírali předměty k připomenutí stoletého vývoje naší republiky. Děkujeme za předměty a na výstavu se těšte v září 2018.
Mistrovství světa v led(t)ním hokeji – tato sportovní akce se bohužel neuskutečnila, protože pověřený tým lidí, nedokázal včas zajistit vhodný termín, a tak jim nepoděkujeme  a příště budeme v plánování pohotovější
Výlet do Prahy – byl velkou odměnou za práci. Navštívili jsme Jump Arénu a letiště Václava Havla. Taky musíme poděkovat městu Zákupy za nemalý sponzorský dar – zaplacení autobusu do Prahy. Jinak v Praze bylo blaze.
Víčka – jsme také sbírali a za část obdržených  financí  jsme pořídili na jednotlivá patra naší školy knihovničky na přestávky, což byla také akce ŽP. Co uděláme se zbytkem financí o tom rozhodne nově zvolený parlament. A taky děkujeme tatínkovi parlamenťáka za ochotu odvážet víčka do sběrny.
Volby – pro novou nastupující generaci parlamenťáků.  zorganizoval tým   mladších  parlamenťáků.  Výsledky voleb jsme zveřejnili ve vitríně školy. Nově zvoleným parlamenťákům gratulujeme a přejeme jim, aby dokázali navázat na dobrou práci našich parlamenťáků.

Co napsat na závěr?

Snad jen to, že to malé ohlédnutí za minulým rokem, není vůbec malé. Je to obrovský kus práce, kterou zvládnou žáci naší školy, pro sebe, pro spolužáky, pro školu, pro město.  Možná, že všechno není dokonalé, ale děláme to rádi a s chutí. Ale, že to děláme dobře, o tom svědčí zájem ze strany žáků, ze strany vedení školy, ve kterém máme velkou oporu, bez které by to určitě nešlo, zájem ze strany města, které v našem kraji úspěšně reprezentujeme,  zájem ze strany rodičů, kteří nás nejen podporují, ale sami se i zapojují do naší parlamenťácké práce.  A tak všem děkujeme, děkujeme, děkujeme.

                                                                                                                                                                    za ŽP koordinátorky

                                                                                                             Jaroslava Neumannová, Pavla Vytisková  a Marcela Kopřivová