Informace k obnovení provozu MŠ

$article->head

Informace k obnovení provozu MŠ

Na základě ankety pro rodiče, kterou jsme provedli v termínu 22. - 29. 4. 2020, jsme se rozhodli otevřít od 18. 5. 2020 pouze MŠ Školní a to i pro děti z MŠ Nové Zákupy. V případě, že počet dětí z MŠ Nové Zákupy přesáhne 10 dětí, bude MŠ Nové Zákupy rovněž otevřena.

Při prvním vstupu do MŠ musí zákonný zástupce dítěte předložit čestné prohlášení, které je možné podepsat ráno v MŠ nebo stáhnout zde:

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

 

Opatření k provozu MŠ:

  •  U vstupu do MŠ zazvoňte na třídu A Kuřátka a čekejte na příchod učitelky. Učitelka provede kontrolu zdravotního stavu dítěte a dítě si převezme. Tentýž způsob platí i pro vyzvedávání dětí (zazvoňte a čekejte na příchod učitelky s dítětem).           
  • Při cestě do MŠ a z MŠ musí mít děti a doprovod zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky.
  • Minimalizujte velké shromažďování osob před MŠ, dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)    
  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách MŠ nosit nemusí.
  • S příznaky infekce dýchacích cest nesmí nikdo do mateřské školy vstoupit.

  

Plné znění Manuálu k obnovení omezené docházky do školských zařízení a soubor hygienických a provozních podmínek, včetně čestného prohlášení najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  zde.

 

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2020 činí 0,- Kč a za měsíc květen 2020 157,- Kč.

 

Ve spolupráci se zřizovatelem máme dostatečné množství dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek. Během celého dne bude průběžně probíhat dezinfikování povrchů a předmětů. Uděláme maximum pro bezpečnost Vašich dětí i nás všech.

 

 V Zákupech 6. 5. 2020                                                                                         Eva Šefčíková, vedoucí učitelka

 

Autor: Eva Šefčíková
Publikováno: 06.05.2020
Ročník: 2019-2020