Příprava na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

$article->head

Příprava na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

Organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti:

 • Příprava na přijímací zkoušky bude probíhat od úterý 12.5.2020 do termínu konání přijímací zkoušky.
 • Vzdělávací aktivity budou probíhat každé úterý a čtvrtek od 8:30 hodin, vždy dvě hodiny M a dvě hodiny Čj (v úterý 8:30 – 10:00 Čj, 10:15 – 11:45 M; ve čtvrtek 8:30 – 10:00 M, 10:15 – 11:45 Čj).
 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020.
 • Před prvním vstupem do školy předkládá zákonný zástupce žáka (případně žák) „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a seznámení s rizikovými skupinami stanovenými Ministerstvem zdravotnictví (najdete zde). Čestné prohlášení převezme a zkontroluje u vstupu do školy pověřený zaměstnanec. Formulář si můžete stáhnout z webových stránek školy nebo si jej vyzvednout ve vestibulu školy.
 • Příprava na přijímací zkoušky bude probíhat ve dvou skupinách (žáci 9.A, žáci 9.B), přípravu povedou vyučující M a Čj v dané třídě. 
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020 (pokyn MŠMT).
 • Školní stravování pro žáky ZŠ bude zajišťováno od 25.5.2020.
 • Žáci si do školy přinesou běžné pomůcky k výuce českého jazyka a matematiky, nezapomenou přezůvky, roušku, igelitový sáček (na odkládání roušky), svačinu a pití.

Cesta do školy a ze školy:

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu rouškou, dodržení odstupů 2 metry (není nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou:

 • Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: minimalizuje shromažďování osob před školou, je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními, pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení:

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze zdravým žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Při vstupu žáků do školy bude žákům měřena teplota bezkontaktním teploměrem k měření tělesné teploty.
 • Žáci dostanou první den u vstupu do šaten informaci, kde probíhá výuka.
 • Poté se v šatnách přezují, uloží svrchní oblečení a obuv do šatních skříněk (dodržení odstupů 2 m) a povinně použijí dezinfekci na ruce.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Škola po příchodu vymezí žákům prostory, ve kterých se mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka z přípravy.

V budově školy:

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude škola organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty, jak mezi skupinami, tak jednotlivci, včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech budou žáci i zaměstnanci dodržovat odstupy 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Škola zajistila ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce a ochranných pomůcek.

Ve třídě:

 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), a poté ruce opětovně i vydesinfikují.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Přiložené soubory:

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými skupinami stanovenými Ministerstvem zdravotnictví.

Manuál MŠMT k obnovení docházky do školských zařízení.

Uděláme maximum pro zdraví a bezpečnost Vašich dětí.

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 05.05.2020
Ročník: 2019-2020