ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

$article->head

Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace Vás zve na   ZÁPIS PRVŇÁČKŮ.

Zápis se uskuteční ve středu 10.4.2024 od 14:00 hodin do 17:00 hodin.

K zápisu se dostaví děti, které k 1. 9. 2024 dokončí šestý rok věku a nechodí ještě do školy.

S sebou rodiče přinesou: občanský průkaz a rodný list dítěte.

Proč si vybrat školu v Zákupech?

Při přijímacích řízeních na gymnázia, lycea a další střední školy jsou žáci naší školy bezproblémově přijímáni.
Jsme škola s moderním vybavením a s možností nadstandardního sportovního vyžití.
Naši žáci dosahují výborných úspěchů v předmětových olympiádách a sportovních soutěžích.
Již od první třídy mohou žáci studovat anglický jazyk.
Nabízíme výuku v moderně zařízených třídách s využitím digitálních technologií.
Od 3. třídy do 9. třídy vyučujeme 3 hodiny tělesné výchovy týdně.
Žáci se mohou zapojit do činnosti žákovského parlamentu, kde využíváme bohaté zkušenosti.
Od VI. třídy si žáci mohou zvolit jeden z 10 volitelných předmětů.
Jsme škola podporující přátelskou atmosféru.

A co ještě může naše škola nabídnout vašim dětem?

Pro  žáky I.-V. tříd nabízíme umístění do školní družiny.
Děti se mohou stravovat ve školní jídelně, která nabízí možnost výběru ze dvou jídel.
Během školního roku pořádáme až 100 různých mimoškolních akcí.
Žáci mohou ve volném čase využít široké nabídky zájmových kroužků.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2024/2025:

Žáci s místem trvalého pobytu ve společném školském obvodu ZŠ - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná) a území obce Bohatice.
2.  Žáci s místem trvalého pobytu na území obcí Velenice a Lindava. 
3.  Žáci s místem trvalého pobytu na území jiných obcí do naplnění kapacity.

Připojené soubory

  • Plakátek s foto malý 24.doc (doc)
  • Autor: Mgr. Jaroslava Neumannová
    Publikováno: 14.03.2024
    Ročník: 2022-2023