Uzavření ZŠ od 14.10.2020 a další opatření

$article->head

Nová opatření vlády od 14.10.2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do 1. listopadu 2020:

a) Provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Nově jde tedy o uzavření obou stupňů ZŠ.

b) Družiny – od 14. října se zakazuje osobní přítomnost účastníků (uzavírají se pro účastníky). 

c) Provoz a používání sportovišť – od 14.října se zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb s výjimkou mateřských škol, které je mohou nadále používat pro vzdělávání dětí. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy či školského zařízení (např. pronájem tělocvičen).

d) Kroužky - všechny zájmové kroužky a kluby školy jsou do odvolání zrušeny.

e) ZUŠ - obory ZUŠ probíhající na naší škole jsou na dané období zrušeny.

f) Pravidla pro distanční výuku

  • Distanční výuka je pro žáky povinná a žáci jsou hodnoceni dle školního řádu viz. „Školní řád - dodatek č.1, distanční vzdělávání“ ( https://www.zszakupy.cz/skola/dokumenty ). 
  • Zadávání úkolů probíhá POUZE přes informační systém „Bakaláři“ a platformu Misrosoft Teams. Rozsah a náročnost úkolů je přiměřená věku a schopnostem žáků. Žáci se v Bakalářích přihlašují na žákovské účty.
  • Všechny zadané úkoly budou umísťovány i na Google disk – Škola Online, najdete jej na: https://www.zszakupy.cz/  nebo na https://drive.google.com/drive/folders/1z6bu-nznuok5ORg4hrZ4LPW3G_8ItTfj . Rodiče i žáci zde získají ucelený přehled zadaných úkolů.
  • On-line výuka bude probíhat prostřednictvím Misrosoft Teams, dle rozvrhu který žáci obdrželi ve škole nebo bude žákům a rodičům zaslán prostřednictvím Bakalářů.
  • Pro žáky, kteří nemají doma připojení k internetu, škola zajistí vytištění a distribuci domácích úkolů. 

Poznámky:

  • Mateřské školy zůstanou v běžném provozu.
  • Státem bude zajištěna péče o děti pracovníků integrovaného záchranného systému a zdravotních sester, lékařů a sociálních pracovníků.
  • Do lavic se žáci – minimálně ti na prvním stupni – vrátí v pondělí 2. listopadu po podzimních prázdninách, které jsou letos prodlouženy na celý týden od 26. do 30. října.
  • Ošetřovné mohou pobírat rodiče dětí do 9 let včetně, a to ve výši 60 procent z denního vyměřovacího základu. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření (podrobněji viz.:  https://www.mpsv.cz/osetrovne ) .

 

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 13.10.2020
Ročník: 2020-2021