Krizová opatření od 12. října do 23. října 2020

$article->head

Krizová opatření od 12. října  do 23. října 2020

V návaznosti na usnesení vlády jsme připravili na období 12.10. – 23.10.2020 tato opatření:

a) Mateřská škola – stejný režim jako doposud
b) První stupeň ZŠ a ŠD – stejný režim jako doposud (bez zpěvu a plavání, Tv bez omezení)
c) Druhý stupeň ZŠ – STŘÍDAVÁ VÝUKA

Zajištění střídavé výuky na 2. stupni ZŠ

1) Rozdělení docházky jednotlivých tříd:

12. – 16. října
výuka ve škole: 6.A, 6.B, 7.A, 7.B
distanční výuka: 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

19. – 23. října
výuka ve škole: 8.A, 8.B, 9.A, 9.B
distanční výuka: 6.A, 6.B, 7.A, 7.B

2) Pravidla pro distanční výuku

 • Distanční výuka je pro žáky povinná a žáci jsou hodnoceni dle školního řádu viz. „Školní řád - dodatek č.1, distanční vzdělávání“ ( https://www.zszakupy.cz/skola/dokumenty ). 
 • Zadávání úkolů probíhá POUZE přes informační systém „Bakaláři“ a platformu Misrosoft Teams. Rozsah a náročnost úkolů je přiměřená věku a schopnostem žáků.
 • Žáci se v Bakalářích přihlašují na žákovské účty.
 • Třídní učitelé pravidelně kontrolují množství úkolů zadaných ve své třídě, případně po vzájemné komunikaci s kolegy redukují na optimální úroveň.
 • Komunikace s rodiči a žáky probíhá prostřednictvím informačního systému „Bakaláři“, doplňkově e-mailem a telefonicky.
 • Rodiče žádáme o potvrzování přečtení zpráv v Bakalářích.
 • Všechny zadané úkoly budou umísťovány i na Google disk – Škola Online, najdete jej na: https://www.zszakupy.cz/  nebo na https://drive.google.com/drive/folders/1z6bu-nznuok5ORg4hrZ4LPW3G_8ItTfj . Rodiče i žáci zde získají ucelený přehled zadaných úkolů.
 • On-line výuka bude probíhat prostřednictvím Misrosoft Teams, dle rozvrhu který žáci obdrželi ve škole a zákonným zástupcům bude zaslán prostřednictvím Bakalářů.
 • Pro žáky, kteří nemají doma připojení k internetu, škola zajistí vytištění a distribuci domácích úkolů. 

3) Stravování

 • Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat do jídlonosičů (nemohou se stravovat v ŠJ) v době od 11:30 do 12:00 hod.. Do jídelny žáci vstupují vchodem z terasy.
 • Všem žákům na distanční výuce bude oběd automaticky odhlášen. V případě zájmu o odběr obědu do jídlonosičů si musí žák oběd opětovně přihlásit. Oběd je nutné objednat (u žáků na distanční výuce) do pondělí 12.10.2020 do 8 hod..

4) Kroužky - všechny zájmové kroužky a kluby školy jsou do odvolání zrušeny.

5) ZUŠ - obory ZUŠ probíhající na naší škole jsou na dané období zrušeny.

Na pondělí a úterý 26. - 27.10.2020 vyhlásilo MŠMT pro žáky základní školy dny volna. Následuje svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. – 30.10.2020.

 

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 09.10.2020
Ročník: 2020-2021