Pythagoriáda

$article->head

Dne 19. 10. se konala matematická soutěž pořádaná ministerstvem školství, Pythagoriáda. Soutěž je určená žákům 6. – 9. tříd a pro každý ročník je připraveno patnáct příkladů. Za správně vyřešený příklad je jeden bod. Za úspěšného řešitele se považují žáci s devíti a více body.

V naší škole se letos do  Pythagoriády přihlásilo 32 žáků z těchto tříd:

6. A – 2 žáci

6. B  - 3 žáci

7. A  - 6 žáků

7. B – 6 žáků

8. A – 3 žáci

8. B – 4 žáci

9. A – 7 žáků

9. B – 1 žák.

Na vyřešení všech úloh měli žáci 60 minut.

Nejlepší řešitelé:

6. třídy – Sofie Vosátková

7. třídy – Hynek Bural

8. třídy – Lukáš Pilous

9. třídy – Anna Chábová.

Chtěli bychom všem účastníkům Pythagoriády poděkovat za hodinu strávenou s matematikou a rádi bychom, abyste v tomto předmětu našli zalíbení.

Učitelé matematiky a vedení školy 

Připojené fotografie

Autor: Mgr. Dagmar Heráková
Publikováno: 21.10.2022
Ročník: 2022-2023