Předávání vysvědčení

$article->head

Vážení rodiče,

dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (MZ) bude možné předávat vysvědčení celé třídě najednou (MZ ustoupilo od požadavku 15 žáků na jednu skupinu). Stále však bude nutné předložit při vstupu do školy „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (najdete jej v příloze, nebo je k vyzvednutí ve vestibulu školy) a všichni žáci musí mít ve společných prostorách školy roušky.

Žáci, kteří se zúčastnili:
- přípravy na přijímací zkoušky (9.ročník),
- výuky na I. stupni,
- konzultací a třídnických hodin na II. stupni,
již „Čestné prohlášení …“ předložili, je stále platné i pro předávání vysvědčení, tudíž ho nemusí opětovně předkládat.

Předávat vysvědčení budeme ve škole v pátek 26. 6.2020:

a) na I. stupni od 8:00 hod. cca 30 min.,

b) na II. stupni od 9:00 hod. taktéž asi 30 min.,

c) žákům 9.A od 8:00 v posluchárně školy,

d) žákům 9.B od 9:00 v posluchárně školy.

Nevydaná vysvědčení budou připravena k převzetí v kanceláři školy od pondělí 29. 6.  do pátku 3.7.2020 v době od 8 do 13 hodin (nebo volejte na tel. 487 883 843 pro domluvení náhradního termínu).

 

Připojené soubory

  • cestne-prohlaseni ()
  • Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
    Publikováno: 17.06.2020
    Ročník: 2019-2020