Ohlédnutí za distanční výukou

$article->head

Vážení rodiče a příznivci školy, 

nastává konec školního roku a s jeho koncem se sluší malé ohlédnutí za tím, co jsme v uplynulých 4 měsících společnými silami zvládli. Jako všechny školy v ČR jsme i my čelili novým výzvám. Při jejich řešení jsme všichni – žáci, rodiče a učitelé získali spoustu nových zkušeností a dovedností.  

Namátkou vybírám ty, které měly zásadní podíl na úspěšném zvládnutí distanční výuky:

 • zřídili jsme portál "Škola Online" se všemi výukovými materiály,
 • využili jsme všech možností školního systému Bakalář a naučili žáky i rodiče  posílat jeho prostřednictvím domácí úkoly, Bakalář se stal naším hlavním komunikačním kanálem s Vámi rodiči a žáky,
 • s Vaší pomocí jsme v prvních týdnech vyladili přiměřenost a rozsah zadávaných úkolů, sjednotili jsme se ve způsobu zápisů úkolů,
 • celkem jsme 54 rodičům (18 tříd po třech náhodně vybraných) rozeslali hodnotící dotazníky k domácí výuce, dotazníkovou akcí jsme získali zpětnou vazbu od rodičů, zpětná vazba byla  pozitivní a hlavně motivující k dalšímu vyladění domácího vzdělávání,
 • žákům, kteří neměli možnost tisku, jsme ve škole tiskli již od 1. týdne všechny výukové materiály, rodičům a žákům jsme materiály dokonce rozváželi,
 • zajišťovali jsme i osobní konzultace – učitelé, asistenti pedagoga,
 • učitelé vedli online hodiny v aplikaci MS Teams nebo Skype, 
 • učitelé a žáci využívali celou paletu dostupných webových nástrojů,
 • poskytovali jsme individuální i skupinové konzultace,
 • učitelé dávali zpětnou vazbu k zasílaným domácím úkolům, hodnocení byla především formativní,
 • upravili jsme pravidla hodnocení žáků, pro přehlednost  jsme v hodnocení zavedli sumativní hodnocení 1 – X – N,
 • na dálku jsme zvládli zápis žáků do 1. tříd,
 • zorganizovali jsme přípravu žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky,
 • za specifických podmínek MŠMT jsme zavedli výuku na I. stupni,
 • zorganizovali jsme konzultační a socializační výuku pro žáky na II. stupni,
 • zvládáme závěr školního roku …

Protože se nám některé zavedené nástroje výuky osvědčily a výuku výrazně posunuly, plánujeme i nadále některé z těchto nástrojů zařadit i do běžné prezenční výuky (Škola Online jako zdroj materiálů v případě větší absence žáků, občasné využití MS Teams, zadávání a odevzdávání domácích úkolů pomocí Bakaláře,…) 

Jak už bylo zmíněno v úvodu článku „vše jsme zvládli společnými silami“, a proto je na místě výrazně poděkovat Vám rodičům.  Vám rodičům, kteří jste od samého začátku pochopili, že tentokráte je vzdělávání Vašich dětí ve Vašich rukou a učitelé Vám mohou pouze pomáhat. Děkujeme Vám  za výraznou pomoc, spolupráci, podporu, uznání naší práce, za schovívavost k problémům, které se během výuky objevily, za empatii, kterou jste projevovali při jednání s pedagogy.

Ocitli jsme se všichni v neznámém prostoru. Jediné přirovnání, které mě napadá, je přirovnání k plavbě na lodi, která uvízla v suchém korytu řeky. Mohli jsme loď opustit a čekat. My jsme to neudělali a všichni jsme zabrali a s tou lodí jsme společně dorazili do cíle. 

Ještě jednou děkuji a přeji nám všem krásné a neobyčejné prázdniny.

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 23.06.2020
Ročník: 2019-2020