Povinnost nošení roušek ve škole - aktualizace 17.9.2020

$article->head

17.9.2020

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách školy. Ochrana dýchacích cest u žáků, a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, …). 

Na některé osoby se tato povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol se vztahuje na:
- děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole,
- žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách).

 

10.9.2020

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách základních škol - např. šatny, školní jídelna, chodby a toalety.

Proto každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Roušky se nosit nemusí v učebnách a tělocvičnách.

Ve školní jídelně se rouška odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

 

9.9.2020

Kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov. O výjimkách se stále jedná.

Podle informací ministra školství Roberta Plagy by se od čtvrtka plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov neměla týkat přímo výuky ve třídách, ale měla by být povinnost nosit roušku ve společných prostorách škol. Závěry z jednání Centrálního řídícího týmu Chytré karantény budou známy v průběhu odpoledne. Sledujte proto sdělovací prostředky, školy zatím žádné informace od MŠMT či MZd neobdržely.

Z výše uvedených důvodů doporučuji, aby žáci přišli zítra (tj. ve čtvrtek 10.9.2020) do školy se dvěma rouškami, které využijí v případě kladného rozhodnutí ze strany MZd.

 

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 09.09.2020
Ročník: 2020-2021