Nařízení KHS ze dne 1.10.2020

$article->head

Vážení rodiče,

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje vydala nařízení účinné od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin, ve kterém omezuje provoz škol v nových oblastech.
• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
• U 1. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.
• U 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (výuka tělesné výchovy pokračuje, ovšem bez sportovní činnosti).
• Pro školní jídelnu platí omezení vyplývající z Usnesení vlády č. 958 o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení. Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.
• V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Další informace naleznete v přiložených souborech.

S pozdravem Mgr. Čestmír Kopřiva

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 02.10.2020
Ročník: 2020-2021