Informace k závěru školního roku - aktualizace

$article->head

Vážení rodiče, milí žáci,
s ohledem na rozhodnutí MŠMT a MZ,  kdy osobní přítomnost žáků ve škole je značně omezena a dobrovolná, vás chci informovat o organizaci závěru školního roku:

1) Schůzka s rodiči žáků budoucích 1. ročníků se uskuteční:

I.A - 16. června od 16.00 hodin ve školní jídelně, I.B - 17. června od 16:00 hodin ve školní jídelně. Bližší informace předají paní učitelky Mgr. Ludmila Mitáčová (I.A) a Mgr. Ivona Venhauerová (I.B).

2) Učebnice

  • Žáci devátých ročníků odevzdají učebnice svým třídním učitelům v termínu od 19. 6. do 24. 6. 2020 na třídnických hodinách.
  • Žáci 1. – 8. ročníků odevzdají učebnice třídním učitelům během září 2020. Při zahájení školního roku 2020/2021 budou podány upřesňující informace.
  • Žáci 1. – 9. ročníků dostanou učebnice na školní rok 2020/2021 během září 2020.

3) Sešity

V letošním roce nebude probíhat centrální nákup sešitů pro žáky 7. – 9. ročníků, žáci si potřebné sešity pro školní rok 2020/2021 zajistí samostatně do 2. 9. 2020, dle níže uvedeného rozpisu. Pozor, nakupte sešity pro ročník, ve kterém se bude žák vzdělávat od září 2020.

7. ročník: 524 6x, 564 3x, 460 1x, 520 2x,  624 1x, 440 1x, 545 1x, 464 1x, 445 1x, 544 1x

8. ročník: 524 6x, 564 3x, 460 1x, 520 2x,  624 1x, 440 2x, 545 1x, 464 1x, 445 1x           

9. ročník: 524 6x, 564 3x, 460 1x, 520 2x,  624 1x, 440 2x, 545 1x, 464 1x, 445 1x, 424 1x

4) Volitelné předměty

Žákům současných 6. – 8. ročníků budou třídními učiteli nabídnuty volitelné předměty pro školní rok 2020/2021 (zpráva v Bakalářích). Žáci si předměty zvolí v červnu 2020 (přihláška zaslaná prostřednictvím Bakalářů třídnímu učiteli do 19.6.2020).

5) Vyklizení šatních skříněk

Žáci 6. – 9. ročníků vyklidí šatní skříňky v termínu od 8. 6. do 24. 6.2020, v době konání třídnických hodin, vždy po domluvě s třídním učitelem tak, aby byly dodrženy bezpečnostně – hygienické podmínky. Zámečky si žáci odnesou domů – třídní učitel vrátí žákům náhradní klíčky. Všechny skříňky zůstanou odemčené a prázdné. Cílem tohoto opatření je před hlavními prázdninami zajistit úplné vyklizení šatních skříněk, z důvodů oprav, vyčištění a vydezinfikování.

6) Přihlášky do školní jídelny na š.r.2020/2021

Na každý školní rok je nutné se přihlásit znovu ke stravování ve školní jídelně. Přihlášky můžete odevzdat u vedoucí ŠJ ve dnech 17. 8 . – 31. 8. 2020 v době od 7.00 do 15.00 hodin. Formulář přihlášky je na webu školy v oddíle: PRO RODIČE -  JÍDELNA – Přihláška ke stravování, https://www.zszakupy.cz/pro-rodice/jidelna-4  .  

7) Žáci 9. ročníků:

  • Vrátí čip do ŠJ do 24. 6. 2020.
  • Vrátí učebnice třídnímu učiteli dle jeho pokynů do 24.6.2020.
  •  Předání vysvědčení, pamětního listu, květiny a knihy pro vyznamenané žáky proběhne ve škole v pátek 26.6.2020. V  9. A v 10:00 hodin v učebně IX.A, v  9.B 1. skupina od 9:00 hodin, 2. skupina od 9:30 hodin ve školní družině (kmenová učebna je v současné době v rekonstrukci).
  • Focení žáků 9. ročníků ve středu 24. 6.2020 v 9:30 hodin (venkovní prostory školy).


8) Hodnocení prospěchu za 2. pololetí šk.r.2019/2020 bude uzavřeno do 17. 6. 2020.
 

9) Klasifikační porada za 2. pololetí šk. r. 2019/2002 bude ve čtvrtek 18.6.2020.
 

10) Aktivity třídních skupin žáků 6. - 9. ročníků:

8. – 25. 6., třídní učitelé zajistí organizaci a maximální účast – výukové aktivity, konzultace, vyklizení skříněk, organizace závěru školního roku ...


11) Předávání vysvědčení - 26.6.2020, forma a harmonogram budou upřesněny, počkáme do 15.6.na aktuální epidemiologická nařízení.

Děkujeme předem za pochopení a vstřícnost.

V Zákupech dne 4. června 2020                                                                         Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel školy

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 04.06.2020
Ročník: 2019-2020