Informace k otevření II. stupně od 8.6.2020

$article->head

Informace k otevření II. stupně ZŠ a MŠ Zákupy od 8.6.2020

Základní informace:

 • Škola nabízí žákům 6. - 9. ročníků vzdělávací a socializační aktivity ve škole od 8.6.2020, za účelem setkání žáků s třídním učitelem, třídnických hodin, konzultací k probírané látce a prospěchu, projednání organizace závěru školního roku, vyklízení šatních skříněk a předání vysvědčení 30.6. (o termínech předání vysvědčení Vás budeme včas informovat). 
 • Podmínkou pro povolení účasti na prezenčních vzdělávacích aktivitách je odevzdání „Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ před prvním vstupem do školy. Formulář si můžete stáhnout z webových stránek školy nebo si jej vyzvednout ve vestibulu školy.
 • Čestné prohlášení převezme a zkontroluje u vstupu do školy pověřený zaměstnanec. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Pravidla pro docházku, výuku a pohyb ve škole pro žáky 6. - 9. tříd:

Tato pravidla jsou vydána v návaznosti na aktualizovaný dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 vydaný MŠMT dne 27. 5. 2020.

 • Naše škola bude realizovat třídnické hodiny pro žáky II. stupně dle následujícího rozvrhu:

Út 9.6., 16.6., 23.6.

6.A; 1.skupina 7:55 – 9:35, 2.skupina 10:00 – 11:40

6.B; 1.skupina 7:55 – 9:35, 2.skupina 10:00 – 11:40

St 10.6., 17.6., 24.6.

7.A; 1.skupina 7:55 – 9:35, 2.skupina 10:00 – 11:40

7.B; 1.skupina 7:55 – 9:35, 2.skupina 10:00 – 11:40

Čt 11.6., 18.6., 25.6.

8.A; 1.skupina 7:55 – 9:35, 2.skupina 10:00 – 11:40

8.B; 1.skupina 7:55 – 9:35, 2.skupina 10:00 – 11:40

Pá 19.6., 26.6.

9.A; 7:55 – 9:35

9.B; 1.skupina 7:55 – 9:35, 2.skupina 10:00 – 11:40

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Další termíny a časy dle rozhodnutí třídního učitele po projednání s vedením školy.
 • Třídní učitelé zjistí zájem a účast žáků do 4. 6.2020 a budou informovat zákonné zástupce o rozdělení do skupin a čase třídnické hodiny.
 • Účast žáků dle rozhodnutí MŠMT na těchto třídnických hodinách není povinná.

Cesta do školy a ze školy:

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (rouška v dopravních prostředcích, pokud se nacházejí dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 m …).
 • Před vstupem do školy je nutné zamezit shlukování osob -  dodržujte odstupy 2 metry.

Vstup do budovy školy:

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze zdravým žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci povinně použijí dezinfekci na ruce a poté se přezují. Svrchní oblečení a obuv si odnesou k učebně, kde bude probíhat výuka (dodržení odstupů 2 m). Obuv a svrchní oblečení si odloží na určeném místě před učebnou.
 • Žáci si nebudou ukládat věci do šatní skříňky z důvodu používání skříňky dvojicí žáků. Šatní skříňky si žáci vyklidí a nechají je odemčené.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Škola po příchodu vymezí žákům prostory, ve kterých se mohou pohybovat.

V budově školy:

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude škola organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty, jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech budou žáci i zaměstnanci dodržovat odstupy 2 metry vždy, když je to možné.
 • Škola zajistila ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce a ochranných pomůcek.

Ve třídě:

 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), a poté ruce opětovně i vydezinfikují.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Přiložený soubor:

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými skupinami stanovenými Ministerstvem zdravotnictví.

Uděláme maximum pro bezpečnost Vašich dětí i nás všech.

Připojené soubory

 • cestne-prohlaseni ()
 • Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
  Publikováno: 02.06.2020
  Ročník: 2019-2020