Testování od 3.1. 2022

$article->head

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách se od 3.1.2022 mění takto:

a) Testování

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek,
 • od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí,
 • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci,
 • v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

 

b) Pravidla pro nahlašování ve škole pozitivně testovaných žáků na přítomnost nemoci covid-19

 • pozitivně testované žáky bude škola nahlašovat přímo do elektronického systému prostřednictvím aplikace Covid Forms Application,
 • cílem je automatizace procesu vystavování žádanek na testování a zrychlení komunikace mezi školou a KHS a mezi KHS
  a zákonnými zástupci žáků,
 • KHS poté automatizovaně vystaví žádanky na konfirmační PCR test.

 

c) Pravidla pro trasování kontaktů ve školách

 • zákonný zástupce nebo pedagogický pracovník povinně nahlásí pozitivní výsledek PCR testu škole,
 • škola se spojí s KHS a předá jí osobní údaje všech osob, které byly v epidemiologicky významném kontaktu (dle instrukcí KHS) opět prostřednictvím aplikace Covid Forms Application.

 

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 31.12.2021
Ročník: 2021-2022