Dotazník pro rodiče

$article->head

Vážení rodiče,

žádáme Vás o vyplnění dotazníku „Klima školy pro rodiče“ na www.proskoly.cz . Přístupové údaje obdržíte ve škole při třídních schůzkách, případně Vám budou odeslány prostřednictvím aplikace Bakalář. V dotazníku budete moci odpovídat na otázky ohledně školního prostředí, kvality vyučování, učitelů, školních pravidel apod...

Vaše názory vyjádřené prostřednictvím dotazníku mohou vést ke zlepšení fungování školy. Výsledky jsou vyhodnocovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Dotazníky jsou zpracovány automaticky a hromadně - nikdo ve škole se nedozví, jak jste odpovídali právě Vy.

Dotazník je připraven jako nabídka různých tvrzení o „Vaší“ škole, se kterými můžete vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas na následující 5 stupňové škále:

Rozhodně souhlasím (ano; platí v naprosté většině případů)
Spíše souhlasím (spíše ano; více ano než ne; většinou ano)
Spíše nesouhlasím (spíše ne; více ne než ano; většinou ne)
Rozhodně nesouhlasím (ne; v naprosté většině případů neplatí)
Nevím (nemohu posoudit)

Dotazník bude zpřístupněn od 16. 4.2019 do 3. 5.2019. Předem Vám děkujeme za Váš čas a snahu.

Připojené soubory

  • klima-skoly-manual-pro-rodice ()
  • Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
    Publikováno: 16.04.2019
    Ročník: 2018-2019