Zážitky před vánočními prázdniny

Zážitky před vánočními prázdniny

Naše zážitky před vánočními prázdninami

Před vánočními prázdninami jsme byli na prohlídce v zákupském zámku, kde jsme si nejdříve prohlédli kapli a potom byt bývalého pana nadlesního. Byla to moc zajímavá a krásná prohlídka.  Průvodkyně, paní Pelčáková, vše krásně připravila a zajímavě vyprávěla. Za odměnu jsme jí potom na nádvoří zazpívali vánoční koledu.

Byli jsme také na návštěvě v Domově důchodců v Nových Zákupech. Tam jsme předvedli vánoční vystoupení, které jsme si připravili, předali dárečky a popovídali si s babičkami a dědečky. Naše vystoupení se jim moc líbilo a měli radost, že jsme je přišli zase navštívit.

Poslední den ve škole před prázdninami jsme byli na vánočním koncertě v zákupském kostele, kde nám zazpívaly děti z pěveckého kroužku a jednotlivých tříd. My jsme tam zazpívali koledu „Štědrej večer nastal“.

Potom už nás čekala třídní vánoční besídka, kterou jsme si, jako každý rok, pěkně užili.

Připojené fotografie

Autor: Mgr. Ivona Venhauerová
Publikováno: 08.01.2019
Třída: 4.B