Čarodějnický týden u SOVIČEK

06.05.2024 Album: Školní družina

Děti v družině SOVIČEK prožily týden plný čarodějnických úkolů a aktivt, pracovaly ve skupinkách, kde skládaly obrázky, přiřazovaly bylinky a ocásky zvířátkům aj.. Děti si vyrobily pohyblivé Čarodějnice,absolvovaly ČARODĚJNICKOU STEZKU ve škole a běhačku v lese.Kromě toho plnily úkoly na pracovních listech a v neposlední řadě se dověděly proč se tato tradice dodnes dodržuje.