Podzim v družince – ŠD 3

12.12.2023 Album: Školní družina

Letošní podzim připravil několik slunečných dnů, které si děti užívaly, jak jen to šlo. Sbíraly přírodniny, ze kterých tvořily, hrály si s listím v zámeckém parku, a obdivovaly jejich pestrobarevné zbarvení, poznávaly stromy, zopakovaly si znalosti o lese a lesní zvěři. Dále vytvořily v družince podzimní výzdobu – listy, které nám v oknech při svitu slunce krásně prosvítaly. Děti namalovaly i spoustu obrázků, které nám zdobily nástěnky v družince.