Svatý Martin – ŠD 3

21.11.2023 Album: Školní družina

Druhý listopadový týden provázel naší družinku svatý Martin. Společně jsme si pověděli legendu, připomněli jsme si tradice a zvyky spojené s tímto tématem. Děti luštily kvízy a osmisměrky. Získané informace o svatém Martinovi využily v šifrovací hře. Dále si vytvořily koně s pomocí inkoustu a zmizíku, ozdobily ho vatou či krepovým papírem.