Den dětí v Pohádkové družince

04.06.2024 Album: Školní družina

Přes všechny potíže s nepřízní počasí, se nám v pondělí 3.6.2024 podařilo pro děti Pohádkové družinky uspořádat oslavu Dětského dne. Pro děti bylo připraveno několik zajímavých a zábavných her a soutěží. Děti byly za svou aktivitu a plnění herních úkolů odměněny diplomem a sladkou odměnou. Na jejich úsměvech bylo vidět, že si tento Dětský den velmi užily.