Zápis do ZŠ Zákupy pro školní rok 2021/2022

$article->head

Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace Vás zve na ZÁPIS PRVŇÁČKŮ.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, je potřebné organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Proto zápis organizujeme bez osobní přítomnosti dětí ve škole následujícím způsobem.

Termín zápisu stanovila naše škola na období od 6.4. do 30.4.2021.

Žádost podává zákonný zástupce dítěte, které k 1. 9. 2021 dokončí šestý rok věku a nechodí ještě do školy a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podávávají rodiče těmito způsoby:

  • datovou schránkou (ye8cp64)
  • e-mailem s elektronickým podpisem (skola@zszakupy.cz)
  • poštou (ZŠ a MŠ Zákupy, Školní 347, Zákupy 471 23)
  • odevzdáním do schránky na budově školy (po předchozím upozornění na tel.487 883 843)
  • při osobní konzultaci (nutno domluvit termín konzultace na tel. čísle 487 883 844)

Zvolte prosím jednu z možností dle Vašich technických možností.

Součástí žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání jsou tyto vyplněné a podepsané formuláře:

  • 01 - Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,
  • 02 - Zápisní list žáka ZŠ a MŠ Zákupy.
  • K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.

Odklad školní docházky: rodiče žádají prostřednictvím formuláře 03 - Žádost o odklad povinné školní docházky.  K žádosti je nutné doložit doporučení ŠPZ (PPP, nebo SPC) a doporučení lékaře. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. Pokud zákonný zástupce nemůže v termínu 6. – 30.4. 2021 doložit k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a rozhodnutí bude vydáno až po doložení doporučení ŠPZ a lékaře. Příslušná doporučení musí být škole doložena do 30.5.2021.

Formuláře všech žádostí najdete: https://www.zszakupy.cz/skola/zapis + viz níže

V případě potřeby si můžete formuláře vyzvednout ve vstupní hale školy.

Žádosti podávejte od úterý 6. dubna do pátku 30. dubna 2021 do 12:00 hodin.

Autor: Mgr. Jaroslava Neumannová
Publikováno: 19.03.2021
Ročník: 2020-2021