Zápis do ZŠ Zákupy pro školní rok 2022/2023

$article->head

Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace Vás zve na  ZÁPIS PRVŇÁČKŮ.

Zápis se uskuteční ve středu 6.4.2022 od 14:00 hodin do 17:00 hodin.

K zápisu se dostaví děti, které k 1. 9. 2022 dokončí šestý rok věku a nechodí ještě do školy.

S sebou rodiče přinesou: občanský průkaz a rodný list dítěte.

Proč si vybrat školu v Zákupech?

 • Při přijímacích řízeních na gymnázia, lycea a další střední školy jsou žáci naší školy bezproblémově přijímáni.
 • Jsme škola s moderním vybavením a s možností nadstandartního sportovního vyžití.
 • Naši žáci dosahují výborných úspěchů v předmětových olympiádách a sportovních soutěžích.
 • Již od první třídy mohou žáci studovat anglický či německý jazyk.
 • Nabízíme výuku s interaktivními tabulemi a výuku v moderně zařízené počítačové a přírodovědné učebně, velikou pozornost věnujeme i pracovním činnostem.
 • Od 3. třídy do 9. třídy vyučujeme 3 hodiny tělesné výchovy týdně.
 • Žáci se mohou zapojit do činnosti žákovského parlamentu, kde využíváme bohaté zkušenosti. Jsme krajským konzultačním centrem „Školy pro demokracii“.
 • Od VI. třídy si žáci mohou zvolit jeden z 10 volitelných předmětů.
 • Jsme škola podporující přátelskou atmosféru.

A co ještě může naše škola nabídnout vašim dětem?

 • Pro  žáky I.-V. tříd nabízíme umístění do školní družiny.
 • Děti se mohou stravovat ve školní jídelně, která nabízí možnost výběru ze dvou jídel.
 • Během školního roku pořádáme až 100 různých mimoškolních akcí.
 • Žáci mohou ve volném čase využít široké nabídky zájmových kroužků.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2022/2023:

1. Žáci s místem trvalého pobytu ve společném školském obvodu základní školy - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná) a území obce Bohatice.
2.  Žáci s místem trvalého pobytu na území obcí Velenice a Lindava. 
3.  Žáci s místem trvalého pobytu na území jiných obcí do naplnění kapacity.

 

Připojené soubory

 • Plakátek s foto malý 22.doc (doc)
 • Autor: Mgr. Jaroslava Neumannová
  Publikováno: 25.03.2022
  Ročník: 2021-2022