Vánoční advent ve škole

$article->head

Vánoční advent ve škole

…tak jsme se dočkali. Začínají nám vánoční prázdniny! Všichni jsme se na ně těšili a snažili jsme se zpříjemnit si čekání různými krásnými akcemi, které nám Vánoce přibližovaly den
po dni.
Začali jsme tradičním vánočním jarmarkem spojeným s rozsvícením vánočního stromu, pokračovali jsme ukázkovou hodinou pro rodiče našich prvňáčků, některé třídy navštívil Mikuláš s čerty, taneční kroužek potěšil při mikulášské nadílce babičky a dědečky v Domově důchodců v Nových Zákupech, třeťáčci navštívili vánoční Prahu, nadšenci stolního tenisu si mohli zahrát Vánoční turnaj, žáci 5. B si užili vánoční přespávačku,  třída 3.A si připravila vánoční besídku pro rodiče, pěvecký kroužek skvěle navodil svým zpěvem vánoční atmosféru v Domově důchodců, přispěli jsme částkou 2 280,- na adventní koncert České televize, děti z I. stupně si  vyrobily spoustu výrobků, dozvěděly se spoustu zajímavostí o Vánocích
na vánočních  dílničkách a celé toto  vánoční rozjímání jsme všichni společně zakončili kouzelnou akcí v kostele sv. Fabiána a sv. Šebestiána v Zákupech, kdy si všichni společně nejen vyslechli zpěv našeho sboru Zákupáček, ale vyzkoušeli si sami, jaké to je zazpívat si vánoční koledy a písně v kostele před publikem.

…tak ať je ten nový rok 2019 úspěšný pro všechny naše žáky, učitele a zaměstnance školy.

Autor: Mgr. Jaroslava Neumannová
Publikováno: 21.12.2018
Ročník: 2018-2019