Stávka zaměstnanců školy 27.11.2023

$article->head

ZŠ a MŠ Zákupy se připojuje ke stávce 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

dne 20. 11. 2023 ustavený Stávkový výbor zaměstnanců ZŠ a MŠ Zákupy oznámil řediteli školy, že 45 zaměstnanců ZŠ a MŠ Zákupy se dne 27. 11. 2023 zúčastní celodenní stávky, a to formou neúčasti v zaměstnání. V tento den nebude probíhat vyučování v základní škole a školní jídelna nebude vařit. 

Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je v médiích některými politiky veřejnosti podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání Vašich dětí, našich žáků.

Jsme si plně vědomi složité finanční situace, ale jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství.

O co nám jde?

- zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy,

- zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024,

- nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

Cíl stávky:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.

Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly.

„Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti.“

Jsme si vědomi veliké zátěže pro mnohé rodiče, a proto jsme se rozhodli, že v tento den bude na naší škole v provozu mateřská škola a 1. oddělení školní družiny (žáci 1. tříd).

Děkujeme za pochopení

Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ Zákupy

Zajímavé odkazy:

https://skolstvi.kraj-lbc.cz/aktuality/kraj-nesouhlasi-s-navrhem-ministerstva-skolstvi-snizit-maximalni-pocet-hodin-vyuky-n1152777.htm

https://skolskeodbory.cz/dopis-odboroveho-svazu-rodicum

https://www.asociacezs.cz/aktualne-1/stanovisko-rady-asociace-reditelu-zakladnich-skol-cr-ke-stavce-122cs.html

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 21.11.2023
Ročník: 2022-2023