Pololetní vysvědčení

$article->head

Dnes, v poslední den 1. pololetí školního roku, převzali žáci naší školy z rukou třídních učitelů výpis z pololetního vysvědčení. Největší radost z vysvědčení měli bezpochyby prvňáčci, u kterých se jednalo o první vysvědčení (se samými jedničkami).

Celkem bylo hodnoceno 336 žáků školy. S vyznamenáním prospělo 182 žáků, 137 žáků prospělo a 11 žáků neprospělo. Celkový průměrný prospěch školy je 1,623, což je nejlepší průměrný prospěch školy v pololetí za posledních patnáct let. Samé jedničky obdrželo 108 žáků školy.

Žáci školy zameškali celkem 13 868 hodin, průměrně na jednoho žáka připadá 41,3 hodiny omluvené absence. Zaznamenali jsme i nemluvenou absenci u tří žáků v souhrnné výši 41 hodin. Nejnižší průměrnou absenci měli žáci 1.B (19,04), nejvyšší žáci 9.B (73,58). 22 žáků školy nemělo žádnou zameškanou hodinu a 25 žáků zameškalo více než 100 hodin. Absence žáků nevybočovala z průměrů v posledních letech.

Ředitel školy udělil 53 žákům pochvalu na vysvědčení za vzornou reprezentaci školy na kulturních vystoupeních a za příkladné činy slušného chování.

Za porušování školních pravidel bylo uděleno 13 napomenutí třídního učitele, 19 důtek třídního učitele a 10 důtek ředitele školy. Druhým stupněm z chování byli hodnoceni 3 žáci, třetím stupněm jeden žák.

I ze souhrnných statistik vyplývá, že 1.pololetí školního roku 2019/2020 bylo pro většinu žáků úspěšné. Úspěch je vždy zavazující, a proto přejeme všem našim žákům, aby i ve 2. pololetí dosáhli dobrých výsledků. A těm, kteří nebyli se svými výsledky spokojeni nebo vysoce podcenili svou práci, aby začali zodpovědněji plnit své povinnosti.

Ocenění a poděkování zaslouží i pedagogové, kteří určitě mají nemalý podíl na úspěších našich žáků.

A v neposlední řadě je třeba poděkovat rodičům za spolupráci a podporu v procesu vzdělávání a výchovy jejich dětí.

 

Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 30.01.2020
Ročník: 2019-2020