Zvláštní zápis do 1.tříd pro děti z Ukrajiny

$article->head

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Zákupech, příspěvková organizace, oznamuje místo
a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Termín zápisu: 15.6.2022 od 14:00 hodin do 17:00 hodin

Místo zápisu: ZŠ a MŠ Zákupy

Předpokládaný počet přijímaných: 5

Organizace zápisu:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

     a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

     b) vízový doklad dítěte

     c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

 

V Zákupech dne 18.5.2022                                                                   Mgr. Čestmír Kopřiva

                                                                                                                 ředitel školy

Autor: Mgr. Jaroslava Neumannová
Publikováno: 20.05.2022
Ročník: 2021-2022